1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Euroministerien maratonkokouksen lopputulos: tulevat talouskriisit pihteihin jo ituvaiheessa

Euromaiden valtiovarainministerit saivat 18-tuntisen kokouksensa päätökseen.

talous
euroopan ministereitä
Brysselissä pidetty ministerikokous kesti kahdeksantoistas tuntia.AFP

Euromaiden valtiovarainministerit ovat päässeet sopimukseen siitä, miten euromaiden tulevien talouskriisien hoitamiseen varaudutaan nykyistä paremmin.

Keinoksi löydettiin Euroopan vakausmekanismin (EVM) roolin vahvistaminen. EVM:n osaamista parannetaan niin, että käytännössä piileviin kriiseihin voitaisiin tarttua nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

EVM perustettiin eurokriisin yhteydessä vuonna 2012 turvaamaan euromaiden rahoituksen vakautta. Euromaiden yhteisellä elimellä on nykyisin vajaa kaksisataa työntekijää.

Kriisien hallinnassa nopeus on valttia. Aikaisemmissa Kreikan, Portugalin ja Irlannin kriiseissä riskit on kyllä nähty, mutta niihin tarttuminen on lopulta kestänyt jopa toista vuotta.

Paremmalla ennakoinnilla tarvittavan tuen määrät voisivat pienentyä tai parhaassa tapauksessa tukipaketit voitaisiin jopa välttää.

Ennakointikyvyn lisäksi EVM:n roolia jäsenmaiden neuvojana vahvistetaan.

"Yllättävän hyvä"

Pitkäksi venyneiden neuvottelujen jälkeen valtiovarainministeri Petteri Orpo (Kok.) vaikutti tyytyväiseltä "hyvin valvotun yön jälkeen". Hänen mukaansa saavutettu sopu on Suomen tavoitteiden mukainen.

– Saimme mielestäni yllättävänkin hyvän lopputuleman.

Myös euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno kiittelee neuvottotulosta, joka hänen mukaansa vahvistaa euroa.

Euroopan IMF?

Neuvotteluissa Brysselissä mukana ollut finanssineuvos Pekka Morén vertaa EVM:n uutta roolia Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:ään.

– Jatkossa tukea ei enää myönnettäisi jäsenmaille, joiden ei todeta olevan velkakestäviä. Tämä on periaate jota myös IMF toteuttaa.

Morén korostaa IMF:n tapaan myös ennakkoarviointien tärkeyttä.

– IMF:llä on massiivinen ennakoiva early warning -järjestelmä, jonka perusteella annetaan politiikkasuosituksia ja autetaan jäsenmaita.

EVM:n roolin kirkastaminen antaisi myös sijoittajille paremman mahdollisuuden arvioida sitä, kuinka suurta riskiä ne haluavat ottaa eri maiden rahoittamisessa.

Oleellisena erona IMF:ään verrattuna on kuitenkin päätöksentekotapa.

IMF:n lähes kaksisataa jäsenmaata ovat luovuttaneet suuren osan päätöksenteosta valuuttarahaston johtokunnalle.

Euroopassa muun muassa Suomen vaatimuksesta päätöksenteossa olisi yksimielisyyden vaatimus. Päätökset EVM:n tukiohjelmista pitäisi hyväksyä siis Suomenkin eduskunnassa.

Eroa on myös tukipakettien koossa. IMF:llä on asetettu enimmäismäärä sille, kuinka paljon rahoitusta voidaan antaa. Euroopassa tällaista rajoitusta ei ole kirjattu.

EVM:n roolin muutos kestänee vuosia tai vähintään vuoden. Sillä ei siis ehdi olla suoraa vaikutusta ajankohtaisiin Italian talousongelmiin.

Brysselissä pidetty ministerikokous kesti kahdeksantoista tuntia. Kokouksen esitykset ovat valmistelua ensi viikon huippukokoukselle.

Lue lisää:

EU on uuden kriisin partaalla Italian vuoksi – joutuvatko muut vielä tukemaan Italiaa?

Lue seuraavaksi