Lahti haluaa hyvinvointiyhtymän paremmin näppeihinsä

Uusi päätöksentekomalli kaventaisi poliittista valtaa. Sen sijaan kaupungit ja kunnat pystyisivät paremmin ohjailemaan kuntayhtymää.

Lyhyet
Päijät-Hämeen keskussairaala ja pääsisäänkäynnin kyltti Lahdessa.
Emilia Malin / Yle

Lahden poliittinen johto haluaa muuttaa hyvinvointiyhtymän päätöksentekoa. Taustalla on epäluottamus Hykyn johtoa kohtaan.

Nyt yhtymässä ylintä valtaa käyttää valtuusto, jonka jäsenet ovat pääosin päijäthämäläisiä kunnanvaltuutettuja. Valtuuston sijaan lahtelaiset haluavat yhtymäkokouksen, jossa olisi vain yksi edustaja jokaisesta kunnasta. Edustaja saisi toimintaohjeet suoraan kunnasta ja äänestäisi Hykyn asioista kunnan tahdon mukaisesti. Jokaisella edustajalla olisi äänivaltaa kunnan kokoon suhteutettuna.

Hykyä perustettaessa useat kunnat vastustivat yhtymäkokousta, sillä sen pelättiin kasaavan liikaa valtaa Lahdelle. Se myös kaventaa poliittista valtaa. Erimielisyys kaatoi lopulta yhteisen soteyhtymän vuonna 2015. Nykyisen hyvinvointiyhtymän perustaminen onnistui vasta, kun yhtymäkokousmallista luovuttiin.

Perussopimuksen muutosta valmistelevan työryhmän puheenjohtajan Päivi Rahkosen mukaan myös Hollolassa on kannatusta uudelle päätöksentekomallille. Sen sijaan Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski on varauksellinen nopeisiin muutoksiin. Heinolassa keskustelua seurataan vielä sivusta, sanoo kaupunginjohtaja Jari Parkkonen. Iitin kunnanjohtajan Riku Rönnholmin mukaan kunta ei ole käynyt asiasta vielä keskustelua.