Keski-Pohjanmaan liitto pääsee taas jakamaan hankerahaa – ministeriö piti rahahanat kiinni lähes vuoden

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan liitto on pystynyt korjaamaan toimintaansa niin, että oikeudet voidaan nyt palauttaa.

maakuntahallinto
Keski-Pohjanmaan liiton julkisivu.
Kalle Niskala / Yle

Keski-Pohjanmaan liitto on saanut takaisin oikeudet myöntää EU-projektirahoja alueelle. Maakuntaliitto menetti valtuudet noin vuosi sitten liitossa ilmenneiden hankkeiden kirjausepäselvyyksien vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että liitto on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin ja riittäviin toimenpiteisiin, joita asian korjaamiseksi on edellytetty. Ministeriö on EU:n rakennerahastojen hallintoviranomainen.

Keski-Pohjanmaan liiton tiedotteessa kerrotaan, että myöntövaltuuksien palautuminen takaa sen, että positiivinen kehittämistyö maakunnassa voi jatkua.

– Tämä on hieno uutinen. Päätös osoittaa mielestäni sen, että ministeriössä luotetaan Keski-Pohjanmaan liittoon välittävänä toimielimenä. Liitossa tehdyt parantamistoimenpiteet eivät siten ole olleet turhia, kommentoi vastaava maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen Keski-Pohjanmaan liiton tiedotteessa.

Keski-Pohjanmaalle saadaan nyt käyttöön vuoden 2018 myöntövaltuutta yhteensä miltei 3,5 miljoonaa euroa Euroopan rakennerahasto-ohjelman kehittämistoimintaan.

Lisäksi liitto odottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö myöntää myöhemmin talven aikana Keski- Pohjanmaan liitolle myöntövaltuutta vuosille 2019 ja 2020 yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa. Osa rahoituksesta on sidottuna jo käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoituksiin.

– Työ- ja elinkeinoministeriön heinäkuussa antama palaute antoi paljon tietoa, missä meidän täytyy parantaa. Tehtävien eriyttämisen ja osaamisen kehittämisen osalta ja yleensäkin, miten tässä hankeympäristössä pitää toimia. Eli kaiken kaikkiaan prosessi on ollut hyvin opettava ja antaa mahdollisuudet kehittää toimintaamme saadun palautteen perusteella, toteaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Liitto oli ministeriön erityistarkkailussa

Keski-Pohjanmaan liitto ei ole saanut uusia EU-rakennerahastovaltuuksia käytettäväksi tänä vuonna, koska työ- ja elinkeinoministeriön mukaan se ei ole hoitanut tehtäviään kaikilta osin EU- ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ongelmia havaittiin jo toukokuussa 2017, ja ministeriö huomautti niistä liittoa useaan kertaan. Kun huomautukset eivät tehonneet, ministeriö otti kovat keinot käyttöön ja otti liitolta pois rakennerahastohankkeiden myöntämisvaltuudet.

– Tämä on ollut erittäin poikkeuksellinen prosessi, ainutlaatuinen, toteaa Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysjohtaja Johanna Osenius.

Kesän jälkeen liitto kävikin läpi yli 40 hanketta ja teki niihin korjauksia.

– Keskeisintä on se, että johtamisjärjestelmään ja hankkeiden hallintaan liittyviin menettelytapoihin on tehty muutoksia, kertoo Osenius.