Korkeakoulut alkavat valmentaa maahanmuuttajia opintojen pariin – puutteellinen kielitaito on haitannut opiskelun aloittamista ja työllistymistä

Yksi koulutusta järjestävistä korkeakouluista on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Lyhyet
Musliminainen.
Yle

Kymmenen suomalaista ammattikorkeakoulua alkaa valmentaa maahanmuuttajia korkeakouluopintojen pariin.

Muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestää ensi vuonna verkkokoulutusta, jossa maahanmuuttajille opetetaan esimerkiksi suomen kieltä, opiskelutaitoja, englantia ja matematiikkaa.

Puutteellinen kielitaito on ollut suurin syy siihen, että maahanmuuttajilla on vaikeuksia päästä opiskelemaan suomalaisiin korkeakouluihin tai saada töitä.

Koulutus on maksutonta, ja se kestää huhtikuusta syyskuuhun asti.

Kymenlaaksossa on järjestetty vastaavanlaista koulutusta viimeksi vuonna 2015. Nyt koulutukset järjestetään kuitenkin verkossa.