Vuosaaren edustalle aiotaan perustaa harvinainen vedenalainen luonnosuojelualue

Lyhyet
Läheltä
Yle

Suojeltavalta matalikolta löytyy muun muassa vedenalainen harju ja uhanalaisia luontotyyppejä kuten näkinpartaisniittyjä sekä meriajokas- ja punaleväyhteisöjä. Kallahden matalikko on myös tärkeä vesilintujen ruokailupaikka muuttoaikaan sekä siian ja silakan kutualuetta.

Suojelualue ulottuu Kallahdenniemen uimarannalta merelle, lähimpiin pikkusaariin. Rauhoituksella rajoitettaisiin mm. ankkurointia ja moottoriveneillä ajamista varsinkin lintujen muuttoaikana.

Kyse on tässä vaiheessa esityksestä, josta päätöksen tekee myöhemmin ELY-keskus. Suojeluesitystä käsitellään tänään kaupunkiympäristölautakunnan alaisen ympäristö- ja lupajaostossa.