Romaneista etenkin nuoret kokevat epäoikeudenmukaista kohtelua tuntemattomilta, kertoo THL:n tutkimus – yhteisö ja ihmissuhteet ovat romanien voimavaroja

Tutkimuksen mukaan romanien keskeisiä haasteita ovat toimeentulovaikeudet.

romanit
Romaninainen puhuu puhelimessa.
Elisa Kinnunen / Yle

Etenkin nuoret romanit kokevat epäoikeudenmukaista kohtelua julkisilla paikoilla, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Romanien hyvinvointia koskevan tutkimuksen osallistujista kaikkiaan lähes joka toinen oli kokenut viimeksi kuluneen vuoden aikana epäoikeudenmukaista kohtelua vieraalta ihmiseltä. Vanhemmissa ikäryhmissä tällaisia kokemuksia oli vähemmän, mutta 18–29-vuotiaista naisista 66 prosentilla ja miehistä lähes 60 prosentilla.

Tutkimuksen mukaan romanien keskeisiä haasteita ovat toimeentulovaikeudet. Toisaalta he saavat paljon tukea yhteisöltään. Enemmistö tutkimukseen osallistuneista oli myös tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa.

Romanipolitiikan tueksi tietoa tuottava tutkimus toteutettiin vuosina 2017–2018, ja siihen osallistui 365 ihmistä. Tutkimukseen kuului sekä terveystarkastus että haastattelu tai kysely.