Helsinki ja Vantaa lisäämässä päiväkotien englanninkielistä esiopetusta

Kielirikasteisessa esiopetuksessa enintään neljäsosa opetuksesta järjestetään muulla kuin suomen kielellä.

päivähoito

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen mukaan kielirikasteista suomi-englanti esiopetusta tarjottaisiin ensi elokuusta alkaen 12 uudessa päiväkodissa.

Lisäksi kielirikasteinen suomi-ranska ja suomi-ruotsi esiopetus alkaisivat molemmat yhdessä uudessa päiväkodissa. Kielirikasteista esiopetusta tarjotaan Helsingissä tällä hetkellä 12 päiväkodissa.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee asiaa kokouksessaan huomenna.

Vantaalla ensi lukuvuoden alusta alkaen englanninkielistä opetusta on tarkoitus tarjota peräti 37 päiväkodissa. Tällä hetkellä kielirikaisteista esiopetusta englanniksi järjestäviä päiväkoteja on Vantaalla kahdeksan.

Kielirikasteisessa esiopetuksessa alle 25 prosenttia opetuksesta järjestetään muulla kuin suomen kielellä. Englannin kieltä harjoitellaan esimerkiksi leikkien ja laulaen.