Merenkulkualan kasvu jatkuu, mutta vauhti tasaantuu

Tuoreesta varustamobarometristä selviää, että merenkulku- ja varustamoalan tilanne näyttää valoisalta nyt ja seuraavan vuoden aikana.

Meri- ja rannikkoliikenne
Laiva Mussalon satamassa
Pyry Sarkiola / Yle

Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat myönteisiä, vaikkakin kasvuodotukset ovat edellistä kautta maltillisempia. Asia selviää Turun yliopiston Brahea-keskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Center Finlandin varustamobarometrista (siirryt toiseen palveluun), joka kartoittaa kyselyn avulla varustamoalan johdon näkemyksiä vuosittain.

– On erinomaista, että merenkulun noususuhdanne jatkuu. Kehitysmyönteisyys ja positiivinen ote tulevaan sekä tietenkin myös rohkeat kokeilut vievät koko alaa eteenpäin ja korostavat suomalaisen merenkulkusektorin osaamista, sanoo Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa Turun yliopiston tiedotteessa.

Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla jatkuu kovana. Varustamobarometrin mukaan merikuljetusrahtien hinnat ovat olleet viime kausina lievässä nousussa. Myös polttoaineen hintojen nousu on jatkunut.

Yksi suuri este kasvun ja kehityksen tiellä on osaavien työntekijöiden puute. Viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut huomattava muutos osaavien meripuolen työntekijöiden saatavuudessa.

Varustamobarometri kartoittaa kyselyn avulla vuosittain varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Barometrin toimeksiantajina ovat Trafi, Suomen Varustamot ry sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.