Jan Vapaavuori istuu yrityksen hallituksessa, jota Helsingin pormestarina itse valvoo – tutkija kummeksuu: ”Kaksoisrooleja ei saisi olla”

Uusi kuntalaki käskee kuntapäättäjiä jääväämään itsensä kaikissa kaksoisrooleissa. Lain tulkinta tuottaa tällä hetkellä vaikeuksia.

pormestarit
Sanna Vesikansa, Nasima Razmyar, Jan Vapaavuori, Pia Pakarinen, Anni Sinnemäki
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sekä apulaispormestarit Nasima Razmyar, Sanna Vesikansa, Pia Pakarinen ja Anni Sinnemäki.Antti Kolppo / Yle

Helsingin tämän vuoden viimeinen valtuusto on juuri päättynyt, ja valtuuston pikkujouluja viritellään Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Glögilasit kilisevät.

Pormestarit Jan Vapaavuori (kok.) ja Anni Sinnemäki (vihr.) on pyydetty erikseen haastatteluun valtuuston päätteeksi.

Vapaavuoren haastattelu on ensin. Haastattelu sujuu hyvin.

Ajatuksena on, että haastattelujen jälkeen otetaan yhteiskuva pormestarista ja apulaispormestarista tätä juttua varten: heillä kun kummallakin on samanlaiset kaksoisroolit. Kumpikin istuu kaupunginhallituksessa pormestareina, kuuluvat tytäryhtiöitä ohjaavaan konsernijaostoon ja ovat toisaalta myös Helsingin tytäryhtiöiden hallituksissa puheenjohtajia.

Vapaavuori ei kuitenkaan pidä yhteiskuva-ajatuksesta.

Kaksoisroolit yleisiä Helsingissä

Yle Uutiset selvitti Helsingin kaupungin pormestareiden sidonnaisuuksia ja kaksoisroolituksia.

Kaikki pormestarit istuvat kaupungin sivuilla olevien ilmoitustensa mukaan jossain sellaisissa yrityksissä, yhdistyksissä tai säätiöissä, joiden asioita joskus voidaan kaupungissa heidän organisaatioissaan käsitellä.

Sama tilanne on Helsingin kaupungin johtavilla virkamiehillä.

Eniten ongelmia voi tulla eteen pormestari Jan Vapaavuorelle sekä apulaispormestari Anni Sinnemäelle.

He kumpikin istuvat niin kaupungin konserninjohdossa kuin kaupungin tytäryhtiöiden hallituksissa.

Heidän niin sanotut kaksoisroolinsa ovat todella selkeät. Jan Vapaavuori on Helsingin markkinointia hoitavan Helsinki Marketing Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Anni Sinnemäki Helsingin kaupungin vuokra-asuntotuotannosta vastaavan Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

He toisin sanoen valvovat tytäryhtiöiden toimintaa kaupungin johtajina sekä toisaalta ajavat tytäryhtiöiden etua näiden hallituksissa puheenjohtajina.

Jan Vapaavuori

Voidaan siis sanoa, että Helsingissä jopa johtavat poliitikot kuten Jan Vapaavuori tai Anni Sinnemäki joutuvat tilanteeseen, jossa he ovat esimerkiksi ostamassa tavaraa tai palveluita yritykseltä, jonka hallituksissa he itse istuvat.

Helsingin ostolaskuaineiston perusteella esimerkiksi kaupunki on ostanut palveluita Helsinki Marketingilta yli 3,5 miljoonalla eurolla sitten kesäkuun 2017.

Helsingin kaupungin lakimiehen Jenni Ropen mukaan on totta, että näin voi käydä.

Ropen mukaan Sinnemäki joutuu pohtimaan rooliaan useammin, koska Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n eli tuttavallisemmin Hekan asioita käsitellään useammin kaupungissa.

Tällaisten kaksoiroolien vuoksi, kesällä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain mukaan heidän tulee näissä tilanteissa jäävätä itsensä. Eli vetäytyä syrjään päätöksenteosta, kun kyse on heidän edustamastaan tahosta.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että pormestareiden tulee poistua huoneesta, jossa päätöstä tehdään. Heitä voidaan kuulla asiantuntijoina, mutta he eivät saa esitellä päätettäviä asioita ja he eivät saa mitenkään vaikuttaa muiden samassa tilassa olevien päätöksentekoon.

Samalla heidän pitää kuitenkin pitää huolta, että omistajaohjaus säilyy kunnassa.

Tämä on aika vaikea yhtälö. Ainakin, jos kysyy Suomen kuntien etujärjestöstä Kuntaliitosta.

Kuntaliiton mukaan kunnilta tulee edelleen jatkuvasti kyselyitä, kuinka tämän puolitoista vuotta sitten voimaan tulleen lain kanssa tulee elää.

Kuntaliiton lakiasiain johtaja Arto Sulonen sanoo, että kyselyitä lain tulkinnasta tulee kuukausittain.

Se mitkä kunnat asioita kyselevät ja mitä he kyselevät Sulonen ei paljasta, koska kyse on heidän asiakkaistaan.

– Kunnat kyselevät, mitä heidän pitäisi tietää ja miten erilaisissa tilanteissa tulee toimia.

Kuntaliitto ohjeistaa kuntia aina samalla tavalla.

– Kunnassa tulee miettiä tarkasti miten virkamiehet ja poliitikot voivat jäävätä itsensä kaksoisroolitilanteissa, ja sitten toisaalta, että konserniohjaus on toimiva jääväystilanteessa, Sulonen sanoo.

Anni Sinnemäki

Pormestarit sinut jääväyksen kanssa

Helsingin pormestari Vapaavuori ja apulaispormestari Sinnemäki eivät itse pidä kaksoisroolejaan hankalina tai ongelmallisina.

Vapaavuori ei edes koe, että Helsingissä olisi erityisesti kaksoisrooleja. Samaa sanoo myös kaupungin lakimies Jenni Rope. He vierastavat sanaa.

– Helsingissä on katsottu luontevaksi, että kaupungin keskeiset toimijat ovat näissä tehtävissä (tytäryhtiöissä), Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mukaan esimerkiksi hänen läsnäolo Helsinki Marketingin hallituksen puheenjohtajana on tuonut päinvastoin vain uskottavuutta ja lisäarvoa Helsingille ja kaupungin markkinoinnille.

– Se on viesti siitä, että tämmöistä toimintaa pidetään tärkeänä konsernin ylintä johtoa myöten.

Samoin puolustautuu Sinnemäki. Hänen mielestään hän on parempi hallitustyöläinen apulaispormestaruutensa takia.

– Minulla on ikään kuin hengityksessäni jo ymmärrys, että mitä Helsingin kaupungin valtuusto on tavoitellut esimerkiksi strategiassaan, Sinnemäki sanoo.

Pia Pakarinen

Myös Helsingin kaupungin lakimies Rope puolustaa Helsingin pormestareita.

– Laissa ei ole kieltoa, että Helsingin kaupungin johdossa olevat ihmiset eivät voisi olla yhtiöiden hallituksen jäseninä.

Asia on kuitenkin otettu huomioon Ropen mukaan jokaisen hallitusjäsenen kohdalla.

– Sellaista tilannetta ei saa syntyä, että joku henkilö olisi niin jatkuvasti esteellinen, että toimiminen yhtiön johdossa tulisi mahdottomaksi.

Nasima Razmyar

Oulussa ei ole kaksoisrooleja

Vastaava tilanne ei olisi mahdollinen kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi Tampereella kaksoisrooleja on huomattavasti vähemmän.

Kaikkein selkein tilanne on Oulussa. Siellä kaksoisroolitus on yksinkertaisesti kielletty: kaupungin konsernijohdossa ja kaupunginhallituksessa istuvat eivät voi olla tytäryhtiöiden hallituksissa.

– Toki olemme vähän pienempi konserni kuin Helsinki. Ehkä tämä on ollut helpompi ratkaista täällä näin, pohtii Oulun kaupungin kehittämisjohtaja Marja Kariniemi.

Hän kertoo, että uuden kuntalain myötä asiat vain haluttiin tehdä selkeästi toisin, ja oikein.

Nykyään tytäryhtiöiden hallituksiin valitaan Oulussa pääsääntöisesti vain sellaisia luottamushenkilöitä, jotka eivät ole kaupunginhallituksessa tai konsernijaostossa.

– Myöskään me virkamiehet, jotka valmistelemme tytäryhtiöiden asioita, emme voi istua minkään tytäryhtiön hallituksessa, Kariniemi sanoo.

Sen sijaan tytäryhtiöiden hallituksiin pyritään muiden luottamushenkilöiden lisäksi valitsemaan ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita, myös hallitusammattilaisia, joita kaupunki myös kouluttaa.

– Ei laki kiellä kaksoisrooleja. Mutta kun kuntalaki muuttui, päädyimme siihen, että kaikki on helpompaa näin.

Helsingillä oma linja

Helsingissä meno on toista. Helsingissä kaupungin tytäryhtiöiden, kuten Helsinki Marketingin, hallitusten kokoonpanosta päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Konsernijaostossa istuvat sekä pormestari Jan Vapaavuori että varajäsenenä apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Konsernijaosto, jossa Vapaavuori istuu itse, päättää lopulta valitaanko hänet tytäryhtiön hallitukseen vai ei.

Helsingin kaupungin konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ei näe asiassa mitään kummallista.

– Ei meillekään vierasta ole, että tytäryhtiöiden hallituksiin otetaan ulkopuolisia. Mutta kategorisesti sen ei tarvitse olla ulkopuolinen.

Sanna Vesikansa

Kuin käsikirjoitukseen kirjoitettuna Jan Vapaavuori ilmoittaa, että hän on jättäytymässä pois Helsinki Marketingin puheenjohtajuudesta. Sen takia, että pesti oli tarkoitettu alusta alkaen hänelle vain väliaikaisesti kaupungin organisaatiouudistuksen takia.

Lisäksi pesti on toki ollut hänelle mieluinen ja tärkeä pormestariuden alkuajan.

Sitä kautta hän on päässyt vaikuttamaan yhteen lempiaiheeseensa: Helsingin kansainväliseen näkyvyyteen.

Mutta ensi vuonna on aika jättää tehtävälle hyvästit.

Se lienee helpotus Vapaavuorelle, joka haluaa keventää työtaakkaansa.

Eikä tarvitse miettiä jääväämistä enää tämän asian osalta.

Sillä Vapaavuori myöntää, että jääviydessä pitää olla tarkkana. Viattoman tuntuinen päätöskin vaatii hereillä oloa.

– Aina ei tule mieleen, että pitää jäävätä itsensä. Mutta meillä on päätöksiä, jotka koskevat useita tytäryhtiötä. Eli tarkkana pitää olla.

Vapaavuoren ei omien sanojensa mukaan ole tarvinnut jäävät itseään kuin kerran.

Sinnemäellä kertoja on sitä vastoin ollut useampiakin. Sen tuntuvan tietävän kaikki: Vapaavuori ja kaupungin lakimies Rope. Myös Sinnemäki itse.

Sinnemäki on omienkin sanojensa mukaan jäävännyt itseään usein niin kaupunkiympäristölautakunnassa kuin kaupunginhallituksessakin.

Asiat ovat koskeneet esimerkiksi kaavoitusta ja tonttien vuokria sekä kaupunginhallituksessa lainan myöntämistä HEKA:lle.

Silti hän ei pidä sitä ongelmana.

– Se on osa sitä, kun käy läpi mitä asioita kokouksiin on tulossa, ja miettii mitä asioita käsittelyyn on tulossa.

"Meillä on Helsingissä tällainen välimalli."

Jan Vapaavuori

"Oulu voisi ottaa oppia Helsingistä"

Kaksoisroolit eivät ole Sinnemäen tai Vapaavuoren mielestä ongelma.

Vapaavuoren mukaan oppia ei tarvitse ottaa Oulusta. Pikemminkin:

– Oulu voi ihan hyvin ottaa mallia Helsingistä.

– Meillä on Helsingissä tällainen välimalli. Pyrimme välttämään kaksoisrooleja, mutta on olemassa strategisesti merkittäviä yhtiöitä, joissa kaupungilla on iso intressi olla varmistamassa kaupungin näkökulmaa.

"Pääsääntö on, että kaksoisrooleja ei saisi olla."

Asko Uoti

Asiantuntija kritisoi kaksoisrooleja

Kunnallisoikeuden asiantuntija Asko Uoti Tampereen yliopistosta on Vapaavuoren ja Sinnemäen kanssa eri linjoilla.

Hänen mukaansa kaksoisrooleihin tulisi suhtautua lähtökohtaisesti kriittisesti – toisin sanoen niitä tulisi välttää.

– Pääsääntö on, että niitä ei saisi olla. Kuntayhtiön hallitus ajaa yhtiön etua. Se voi olla eri kuin kunnan etu.

– Yksittäistapaukset voivat olla hyväksyttäviä. Mutta ongelma syntyy, jos ja kun jäävääminen on laajaa. Silloin henkilö ei voi hoitaa tehtäväänsä luottamushenkilönä,vaikka hänet on juuri sitä varten valittu. Se tässä on iso demokratiaongelma.

Lisäksi Uoti sanoo, että jäävääminen yksittäisen asian kohdalla voi olla helppoa. Mutta entä silloin, kun puhutaan vaikka tytäryhtiöiden ohjauksen periaatteista.

– Silloin tullaan harmaalle alueelle. Joku voi yrittää vaikuttaa asioihin suotuisasti oman yhtiön kannalta. Tämä on yksi merkittävä syy, miksi itse suhtaudun kaksoisrooleihin kriittisesti.

Uoti on huolissaan myös niistä solidaarisuuskytköksistä, joita voi syntyä, kun ollaan monta kymmentä kertaa vuodessa yhdessä konsernijohdossa.

Hän muistuttaa, että korruptiota tarkkaileva kansainvälinen järjestö Transparency International on huomauttanut Suomea rakenteellisten riippuvuuksien poistamisen tarpeista.

Uotin mukaan onkin kummallista, että uusi laki edelleen mahdollistaa kaksoisroolit.

– Kuntalain valmistelussa oltiin aluksi estämässä kaksoisroolit. Mutta ne poistettiin laista valmistelun edetessä.

Hän epäilee, että syy saattaa löytyä rahasta.

– Tosiasia on, että nämä paikat tuottavat euroja puolueiden kassaan niin sanotun puolueveron muodossa. Tätä järjestelyä ei voi pitää asianmukaisena, eikä varsinkaan perustuslaillisen hyvän hallinnon menettelynä.

Vapaavuori kieltäytyy kuvasta

Mutta vaikka Helsingin pormestarit kuinka selittävät, että asia ei ole heille tai Helsingille ongelma, ehkä se kuitenkin on sitä vähän. Ainakin pormestari Vapaavuorelle. Tai hänen maineelleen.

Helsingin kaupunginvaltuuston pikkujouluissa ruokaa tuodaan kohta pöytään. Anni Sinnemäki myöhästyy alkuruoalta haastattelumme takia.

Sinnemäelle on myös kerrottu, että toiveissa olisi ollut yhteiskuva Vapaavuoren kanssa. Mutta Vapaavuorta ei enää näy. Hän ei halua tulla kuvatuksi Sinnemäen vierellä. Hän kieltätyy. Huikkaa vielä, että Sinnemäellä tässä on enemmän jäävättävää kuin hänellä.

Ja kävelee pois.

Lue lisää:

Tampereella halutaan eroon päättäjien kaksoisrooleista – kiinteistöjohtaja eroaa itse kuntayhtiön hallituksesta