Kohuttu Pohjolakoti on tehnyt parannuksia – koulukodilta vaaditaan kuitenkin vielä suunnitelmaa rajoitteiden vähentämiseksi

Pohjolakodin täytyy toimittaa apulaisoikeusasiamiehelle suunnitelma lasten oikeuksia rajoittavien toimien vähentämisestä ensi vuoden syyskuuhun mennessä.

lastensuojelulaitokset
tienviitta
Martti Kainulainen / Lehtikuva

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut päätöksen Pohjolakotiin huhtikuussa tehdystä tarkastuksesta.

Päätöksessä Sakslin pyytää Pohjolakotia laatimaan suunnitelman siitä, kuinka se vähentää tai kokonaan luopuu koulukodin nuoriin aikaisemmin käytetyistä rajoitustoimista.

Pohjolakodissa on rajoitettu muun muassa lapsen liikkumisvapautta ja yhteydenpitoa sekä oman omaisuuden käyttöä.

Pohjolakodin täytyy toimittaa suunnitelma rajoitustoimien vähentämisestä ensi vuoden syyskuuhun mennessä.

– Lasten on yhdessä henkilökunnan kanssa tarkoitus osallistua tämän suunnitelman laadintaan, oikeusasiamiehen kanslian esittelijä Tapio Räty kertoo.

Rajoittamisen rajanvedossa vielä tekemistä

Päätöksessä todetaan, että Pohjolakoti on jo muuttanut muun muassa nuorten puhelimen käyttöön ja heitä koskeviin rajoitustoimien kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä. Näiden lisäksi Pohjolakoti on kouluttanut henkilöstöä rajoitteiden käytöstä lokakuussa 2018.

Oikeusasiamiehen kanslian on koulutuksen jälkeenkin otettu yhteyttä rajoittamisesta. Niiden perusteella Sakslinista näyttää siltä, että Pohjolakodissa ei ole kaikille työntekijöille ja lapsille selvää, missä tilanteissa ja millä edellytyksillä rajoitustoimiin voidaan ryhtyä.

– Epäselvää näyttäisi olevan myös se, milloin kysymys on tavanomaiseen kasvatukseen liittyvistä asioista ja päätöstä edellyttävistä rajoitustoimenpiteistä, Sakslin toteaa.

Nuoret ovat antaneet Pohjolakodista ja sen korjaustoimista on myönteistäkin palautetta. Oikeusasiamiehen kanslian esittelijä Tapio Räty kertoo, että tarkastuksen jälkeen useat koulukodin lapset ovat ottaneet oikeusasiamiehen kansliaan yhteyttä ja he ovat kertoneet, että ilmapiiri on koulukodissa parantunut.

– Lasten kannalta parempaan suuntaan ollaan siis menossa.

Pohjolakotia ylläpitävän Nuorten Ystävien tiedotteen mukaan apulaisoikeusasiamiehen esiin nostamiin asioihin aiotaan kiinnittää huomiota. Näitä asioita ovat yhdistyksen mukaan muun muassa puhelimen käyttö, nuoren asioiden huolellinen kirjaaminen nuoren asiakirjoihin ja henkilökunnan jatkuva koulutus erityisesti rajoitustoimien käytöstä.

Lue myös:

Yllätystarkastus paljasti lukuisia epäkohtia koulukodissa – Pohjolakodin johtajan mukaan ongelma on osin laissa, lapsiasiavaltuutettu varoittaa lain yläpuolelle asettumisesta

Pohjolakoti-tapaus johtamassa lain muutoksiin: jatkossa myös lapsia kuultava

"Aika moni meidän nuorista karkaisi, jos heidät olisi sijoitettu Pohjolakotiin" – Ruotsissa ei ihmetellä Pohjolakodin toimia vaan ennemmin sitä, miksi koulukodissa ei saa olla kunnon kuria