Porin rippikoulukiistassa kompromissi: Seta saa vierailla rippileireillä, mutta maininta Setasta poistettiin rippikoulusuunnitelmasta

Paikallissuunnitelma vedettiin viimeksi pois listalta, kun osa seurakuntaneuvoston jäsenistä vieroksui siinä ollutta mainintaa Setan vierailuista.

rippikoulu
Konfirmaatiotilaisuuden ehtoollinen kirkossa.
Seppo Sirkka / Yle

Seta voi jatkossakin vierailla Keski-Porin seurakunnan rippileireillä. Maininta yhteistyöstä on kuitenkin poistettu rippikoulujen paikallissuunnitelmasta.

Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi paikallissuunnitelman kokouksessaan tiistaina.

Paikallissuunnitelmassa luki alun perin: Muita yhteistyötahoja ovat paikalliset toimijat, joiden palveluita käytetään rippikoulujen yhteydessä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset ruokailupalvelut, Satakunnan Seta ry sekä valokuvaamot.

Teksti on korvattu virkkeellä: Yhteistyötahoja voivat olla myös muut paikalliset toimijat, joiden erityistä asiantuntijuutta hyödynnetään rippikoulujen yhteydessä.

Paikallissuunnitelma vedettiin viimeksi pois listalta, kun osa neuvoston jäsenistä vieroksui siinä ollut mainintaa Setan vierailuista leireillä.

Piispa Kalliala: Seta voi vierailla rippileireillä

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala totesi aiemmin Ylelle antamassaan haastattelussa, että hänen mielestään seksuaalivähemmistöjen etujärjestö Seta voi vierailla rippikoululeireillä. Kallialan mukaan rippikoulun ohjaajat ovat parhaita arvioimaan sitä, keitä kutsutaan rippileirille vierailijaksi.

Kalliala sanoo, että seurakuntaneuvosto hyväksyy paikallissuunnitelman, mutta sen on perusteltua luottaa osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden valmisteluun.