1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kielet

Yli 90 prosenttia suomalaisista osaa vähintään yhtä vierasta kieltä

Eniten kielitaitoaan on parantanut alhaisen koulutustason omaava väestönosa.

kielet
Penaali ja kirjoja opiskelijoiden käytössä pöydällä.
Saksan kielen opiskelua lukiossa.Antti Karhunen / Yle

93 prosenttia 18–64-vuotiaista suomalaisista osaa vähintään yhtä vierasta kieltä, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta Aikuiskoulutustutkimus 2017:stä. Vierasta kieltä osaavien osuus on sama kuin viisi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa.

Koulutusasteen ja vieraiden kielten osaamisen välinen riippuvuus on vähentynyt. Kielitaitoaan ovat eniten vuodesta 1995 lisänneet pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneet, osuus on kasvanut 37 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 mennessä.

Edelleen kuitenkin pidemmän pohjakoulutuksen saaneet osasivat vieraita kieliä useammin kuin lyhyemmän pohjakoulutuksen saaneet. Kun korkea-asteen tutkinnon suorittaneista lähes kaikki osasivat ainakin yhtä vierasta kieltä, niin keskiasteen tutkinnon suorittaneista osaajia oli 91 prosenttia ja perusasteen tutkinnon suorittaneista 87 prosenttia.

Kielten osaaminen lisääntyi vuodesta 1995 vuoteen 2012 asti, jolloin vähintään yhtä vierasta kieltä ilmoitti osaavansa ainakin jonkin verran 93 prosenttia 18–64-vuotiaasta väestöstä. Vielä vuosina 1995 ja 2000 miehistä 10 prosenttiyksikköä harvempi kuin naisista ilmoitti osaavansa vieraita kieliä. Ero oli puolittunut vuoteen 2017 mennessä.

Lue seuraavaksi