Loppi pistää rakennusrekisterinsä ajan tasalle

Kunta kartoittaa etenkin rakennettua ympäristöä.

Loppi
Läheltä
Yle

Lopella on alkanut mittava kiinteistöjen inventointi. Selvitystyön tarkoituksena on saada Lopen kunnan rakennusrekisteri ajantasaiseksi.

Kiinteistöinventoinnin osalta ensimmäiset kirjeet on jo lähetetty Kormun alueen kiinteistöjen omistajille. Seuraavana vuorossa on Launosten alue.

Selvitystyön päätarkoitus on saada kunnan ja valtion rekisterit päivitettyä ja vastaaviksi keskenään sekä kaikki kiinteistönomistajat tasavertaiseen asemaan kiinteistöverotuksessa.

Kuntaliiton arvion mukaan kunnat menettävät vuosittain merkittävän määrän verotuloja puutteellisten kiinteistöverotietojen vuoksi.