1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiedustelulaki

Tiedustelulakien valvontakiista ratkeamassa: Tietosuojavaltuutettu voisi hankkia kansanedustajan luotettavuutta koskevat tiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan mielestä uuteen tiedusteluvalvontavaliokuntaan pyrkivien kansanedustajien taustat on tarkistettava.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenten luotettavuus halutaan varmistaa etukäteen. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Tiedustelulakien eduskuntakäsittelyä jarruttanut riita kansanedustajille tehtävistä turvallisuusselvityksistä näyttäisi laukeavan. Hallintovaliokunta esittää yhtenä vaihtoehtona, että tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi pyrkivä kansanedustaja voisi pyytää tietosuojavaltuutettua hankkimaan henkilön luotettavuutta koskevat tiedot.

Perustuslakivaliokunta käsittelee parhaillaan tiedustelulakien valvontaan liittyviä kysymyksiä, kuten tiedusteluvalvontavaliokuntaa ja tiedusteluvaltuutettua koskevia lakiesityksiä.

Eduskuntapuolueiden välillä on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, voiko suojelupoliisi tehdä turvallisuusselvityksiä kansanedustajista, jotka olisivat ehdolla suojelupoliisin toimintaa valvovan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniksi.

Luottamus valiokuntaan tärkeää

Hallintovaliokunta pitää selvänä, että tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedonsaannin ja koko valvonnan kannalta on välttämätöntä, että valiokunnan jäsenten ja varajäsenten taustat on ennakollisesti tarkistettu.

Hallintovaliokunta toteaa, että taustojen tarkistaminen tukee luottamusta valiokuntaan ja vähentää ennakollisesti sitä riskiä, että valiokunnan jäsen altistuu laittomalle vaikutukselle.

Yhtenä vaihtoehtona esillä ollut ministerivastuulain soveltaminen valiokunnan jäseniin ei ole hallintovaliokunnan mielestä käyttökelponen ratkaisu.

Perusteeton leimautuminen estettävä

Hallintovaliokunta on pohtinut puhemiesneuvoston ehdotukseen liittyviä ongelmia. Lähtökohtana on ollut välttää kansanedustajan perusteeton leimautuminen.

Alkuperäisessä ehdotuksessa eduskunnan puhemies hankkisi tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniksi ehdotetuista laajat turvallisuusselvitykset, joita Suomessa tekee suojelupoliisi.

Hallintovaliokunta huomauttaa, että puhemies voidaan nähdä myös poliittisena toimijana ja riippuu puhemiehen henkilöstä, miten hän tehtävänsä tässä suhteessa hoitaa.

Hallintovaliokunta torjuu vaihtoehdon, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja voisi pyytää laajan turvallisuusselvityksen valiokuntaan ehdolla olevasta eduskuntaryhmänsä jäsenestä.

Hallintovaliokunnan mielestä ongelmaton ei ole myöskään vaihtoehto, jossa valiokunnan jäseneksi pyrkivä pyytäisi suojelupolisiilta välttämättömät taustatiedot.