1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. liikenteenohjaus

Liikenteenohjaus yhteen konserniin, virastot uusiksi – Näin liikenteen hallinto muuttuu vuodenvaihteessa

Ministeriö haluaa valmistautua esimerkiksi autonomiseen liikenteeseen. Joissain palveluissa voi tulevaisuudessa olla kilpailua.

Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa vuodenvaihteessa ison uudistuksen virastoissaan ja liikenteen ohjauksessa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom), ja Liikennevirasto vaihtaa nimeä Väylä-virastoksi.

Ministeriön mukaan muutoksilla haetaan tehokkuutta, ja valmistaudutaan yhä enemmän automatisoituvan liikenteen ohjaamiseen. Kansalaiselle muutoksen pitäisi toistaiseksi näkyä lähinnä nimien vaihtumisena.

Kuva: Mikko Airikka | Yle

Miksi virastot uudistetaan juuri nyt, yksikön päällikkö Sanna Ruuskanen Liikenne- ja viestintäministeriöstä?

Meillä on tunnistettu isoja muutosvoimia, jotka tulevat muuttamaan sitä miten ihmiset tulevat liikkumaan ja viestimään. Isoja muutostekijöitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio, mitä maalla asuminen tulevaisuudessa vaatii. Nykyinen virastokenttä on toiminut hyvin, mutta tavoitteenamme on varmistaa että pystymme tulevaisuudessakin tuottamaan asiakkaille palveluita.

Henkilöstön määrä pysyy muutoksissa ennallaan. Tuoko uudistus säästöjä valtiolle?

Säästöt voivat tulla siitä, kun hahmotamme, että tiedolla tulee olemaan liikkumisessa yhä suurempi merkitys. Liikenteen puolella avataan markkinoita, mikä on viestintämarkkinoilla tehty jo aiemmin. Viestintäviranomaisella on tähän markkinoiden avaamiseen osaamista, jota tullaan tarvitsemaan. Yhdistämällä kaksi virastoa saadaan tämä osaaminen paremmin käyttöön, ja vältetään lisärekrytointien tarvetta tulevaisuudessa.

Aiempi suuri virastojen uudistus tehtiin vuonna 2010. Silloin yhdistettiin kuusi väylä- ja turvallisuusvirastoa eli Tiehallinto, Ajoneuvohallintokeskus, Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, Ratahallintokeskus ja Rautatievirasto kahdeksi virastoksi: Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirastoksi.

Liikenteenohjaukseen uusi yhtiö

Vuodenvaihteessa uudistetaan myös liikenteenohjausta. Tie- rata- vesi- ja ilmaliikenteen ohjaus kootaan yhden konsernin, Traffic Management Finlandin alle. Esimerkiksi tieliikennekeskukset siirtyvät uuteen konserniin Liikennevirastolta.

Sisältöä ei voida näyttää

Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme.

Katso sisältö Twitterissä

– Hallinnonalallamme on jo vuosien ajan siirrytty liikennemuotokohtaisesta tarkastelusta kohti liikenteen tarkastelua kokonaisuutena, Ruuskanen kertoo.

Uudella liikenteenohjauskonsernilla on hänen mukaansa yksi erityisen merkittävä kehitystehtävä.

– Liikenteenohjauksesta muodostuu paljon tietoa. Se pitää kerätä sellaiseen muotoon, että sitä voidaan tarjota alustan kautta muille. Ajatuksena on, että tiedon avulla voisi syntyä yksityistä liiketoimintaa ja uusia palveluja liikenteen käyttäjille.

Kilpailua tulevaisuudessa

Yhtiömuodossa toimimisen on ministeriössä huomattu olevan yleensä hieman tehokkaampaa kuin virastomuodossa. Tulevaisuudessa joissain toiminnoissa kilpailua voivat kirittää yksityiset toimijat.

– Yksi tavoitteemme on, että saisimme yksityiset toimijat innostumaan tästä alasta ja kehittämään uusia palveluita. Tulevaisuudessa Väylävirastolla voisi olla mahdollisuus kilpailuttaa joitakin hankintojaan liikenteenohjauksessa, Ruuskanen toteaa.

Käytännössä kilpailu on vielä kaukana, eikä se voisi koskea esimerkiksi Puolustusvoimille tai muuten turvallisuusviranomaisille tuotettavia palveluita.

Aivan soraäänittä liikenteenohjauksen uudistaminen ei mennyt. Alkuvuonna annetuissa lausunnoissa oli huolta muun muassa liikenteenohjausyhtiön perimistä maksuista. Alan yksityisiä toimijoita huoletti, että iso valtion yhtiö tulee niiden tontille.

Ministeriön mukaan huolet ovat kuitenkin vähentyneet vuoropuhelun myötä. Liikenteenohjauskonserni tulee olemaan maltillisen kannattavuuden erityistehtäväyhtiö.

Väylävirasto keskittyy ydinalueelleen

Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman on roolien selkeyttämiseen tyytyväinen, vaikka omasta virastosta siirtyykin tehtäviä pois vuoden vaihtuessa.

Lähes 180 Liikenneviraston työntekijää siirtyy liikenteenohjausyhtiöön. Samalla sinne siirtyy liikenteen poikkeustilanteista tiedottaminen. Uuteen Liikenne- ja viestintävirastoon taas siirtyy muun muassa merikartoitus ja joukkoliikenteen palveluihin liittyviä tehtäviä.

– Pääsemme keskittymään ydintekemiseemme, tie- rata ja meriväylien suunnitteluun, kehittämiseen, kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen, Wihlman luettelee.

Kuva: Timo-Pekka Heima / Yle

Hän toivoo myös, että uusi Väylävirasto pääsee entistä paremmin korjausvelan pienentämisen kimppuun, mikä toki vaatisi myös nykyistä enemmän valtion rahoitusta.

Jo kahdeksan vuotta sitten historiaan jääneet Liikenneviraston edeltäjät kuten Tiehallinto ja Ratahallintokeskus pyörivät yhä paikoin arkisessa kielenkäytössä. Kuinka Liikenneviraston johtaja arvelee uuden Väyläviraston asettuvan kansalaisten mieliin?

– Eihän se välttämättä heti jää mieleen, on siinä viestinnälle ja markkinoinnille tehtävää, mutta Väylä on hyvä nimi ja kuvaa hyvin viraston toimintakenttää, Wihlman toteaa.