Uusista ylioppilaista enää reipas neljäsosa jatkaa heti opintojaan

Kymmenen vuotta sitten pänttäämistä jatkoi suorilta yli 40 prosenttia valkolakkisista.

Uudet ylioppilaat
Ylioppilaslakki ja todistus.
Kaisa Siren / AOP

Yhä pienempi osa uusista ylioppilaista jatkaa opintojaan heti valkolakin saatuaan, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun). Vuoden 2017 uusista ylioppilaista vain 28 prosenttia eli hieman useampi kuin joka neljäs jatkoi samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Jatko-opiskelupaikkaa haki Tilastokeskuksen mukaan kolme neljästä uudesta ylioppilaasta.

Kymmenessä vuodessa jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut 57 prosentista 72 prosenttiin. Naisista koulutuksen ulkopuolelle jäi hieman suurempi osa kuin miehistä, 75 prosenttia.

Ammattikorkeakouluissa jatkaneiden määrä puolittunut 10 vuodessa

Vajaat 16 prosenttia uusista ylioppilaista jatkoi välittömästi yliopistokoulutuksessa, yhdeksän prosenttia ammattikorkeakoulussa ja kolme prosenttia ammatillisessa koulutuksessa. Miehet sijoittuivat naisia useammin yliopistokoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin.

Erityisesti ammattikorkeakouluissa välittömästi jatkaneiden määrä on pudonnut merkittävästi 10 vuodessa. Vuonna 2007 ammattikorkeakouluissa jatkoi joka viides uusista ylioppilaista, ja osuus oli nousussa. Vuonna 2017 amk:ssa jatkoi enää siis joka kymmenes. Tilastokeskuksesta kerrotaan, ettei pudotukselle tiedetä mitään yksittäistä selittävää syytä.

Peruskoulun vuonna 2017 päättäneistä lähes kaikki hakivat jatko-opintoihin. Tytöistä 64 prosenttia haki ensisijaisesti lukioon, pojista 55 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa peruskoulun päättäneistä jatkoi 94 prosenttia.