Hyppää sisältöön

Edes opettajat eivät aina ymmärrä nykykoululaisten todistuksia – palkitun opettajan mielestä se on merkki siitä, että jotain on vialla

Entistä useampi koululainen saa todistukseensa numeron sijasta sanallisen arvion. Ylen opettajille ja rehtoreille tekemän kyselyn mukaan moni on kuitenkin sitä mieltä, että nykymuotoinen sanallinen arviointi ei kerro oppilaalle tarpeeksi.

Varkautelainen viitosluokkalainen Erkko Tolvanen saa ensimmäiset numeronsa tulevaan joulutodistukseen. Kuva: Matti Myller / Yle

"Sanalliset arvioinnit ovat käsittämättömiä. Mitä pahaa numeroissa on?"

"Vanhempien on vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa, kun ei ole numeroita."

"Sanalliset arvioinnit eivät kerro lapselle yhtään mitään."

Ei, nämä eivät olleet vuosikymmeniä sitten omat koulutiensä päättäneiden vanhempien tuskaisia terveisiä. Ne olivat opettajilta ja rehtoreilta. Sillä opetusalan ammattilaisten on joskus yhtä hankala omaksua koulujen uusia arviointikäytäntöjä kuin koululaisten vanhempien.

Yhä useampi koululainen saa todistukseensa sanallisen arvion numeron sijaan. Suomessa ei ole tehty mitään valtakunnallista linjausta siirtyä todistuksissa numeroista sanoihin, mutta monissa kunnissa on silti menty tähän suuntaan (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

Olen huolissani siitä, että numeroarviointia ollaan romuttamassa kunnassani kokonaan.

Opettaja, 44

Koululainen voi saada vaikka tällaisen arvion:

"Olet osallistunut aktiivisesti ympäristötiedon oppituntien keskusteluun ja toimintaan. Olet innokas tutkimaan ja tekemään havaintoja."

Kuva: Matti Myller / Yle

Kunnat voivat itse linjata, miten niiden kouluissa annetaan numeraalisia ja sanallisia todistuksia. Numerotodistuksiin on siirryttävä viimeistään kahdeksannella luokalla, mutta vain harvassa koulussa annetaan sanallisia todistuksia enää seitsemännellä luokalla. Käytäntöä perustellaan esimerkiksi sillä, että oppilaiden on hyvä tottua numeroarviointiin ennen päättötodistusta (siirryt toiseen palveluun)(Turun Sanomat).

Sanallinen arviointi antaa numeroita tarkempaa tietoa siitä, millä osa-alueilla lapsi on onnistunut hyvin ja millä on kehittämisen varaa. Tai siihen se ainakin pyrkii – mutta ei kaikkien oppilaiden kohdalla pääse.

"Ei ole oppilaan etu"

Kun Yle kysyi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Suomen Rehtorit ry:n jäseniltä mielipiteitä todistusten numeroarviointiin, yli puolet vastaajista halusi siirtyä numeroarviointiin aikaisemmin kuin nyt tehdään. Syy oli monilla sama kuin tällä rehtorilla:

"Numeroarvostelu on helppotajuinen palaute osaamisesta. Ei ole oppilaan etu, jos hänellä ei ole realistista käsitystä osaamisestaan suhteessa oppimistavoitteisiin."

Varkauden Lehtoniemen koulun 5A-luokan opettaja Helena Heikkinen sanoo pitävänsä sanallista arviointia hyvänä. Hän toivoisi kuitenkin, että siinä voisi antaa palautetta laajemmin kuin nykyään hänen luokallaan, jossa kirjalliset arviot valitaan mallilauseista.

– Se supistaa aika paljon sanallisen palautteen määrää.

Jos tavoitteena on oppia tuntemaan Raamatun kertomuksia ja erottaa joulu pääsiäisestä, ei ole järkeä antaa numeerista arvosanaa.

Opettaja, 38

Noin 600:n Ylelle vastanneen opettajan ja rehtorin mukaan numerotodistuksiin siirrytään tyypillisimmin viidennellä luokalla. Varsinkin opettajat toivoivat, että numerot pantaisiin todistuksiin nykyistä aiemmin, keskimäärin neljännellä luokalla.

"Viimeistään kolmannella luokalla on oltava jokin ymmärrettävä, yksiselitteinen ja kaikille yhteinen palaute. Sanalliset arviot ovat laadullisina palautteina usein ympäripyöreitä." -opettaja, 40.

"Numerot ovat kylmiä, mutta valmistavat maailmaan." -opettaja, 45

Todistus ei saisi tulla yllätyksenä

Toisaalta monet opettajat kysyvät, mitä esimerkiksi numero 7 oikeasti kertoo todistuksessa. Opettajat ovat jo pitkään toivoneet, että numeroarviointiin saataisiin selkeämmät kriteerit. Esimerkiksi päättötodistuksesta on kriteerit vain numerolle 8. Tulevaisuudessa kriteerit tulevat myös arvosanoille 5, 7 ja 9 (siirryt toiseen palveluun).

– Arviointi herättää keskustelua ja se on hyvä, koska kaikissa kouluissa ei ole ehkä riittävällä tavalla mietitty arviointia, sanoo opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta.

"Moni opettaja perustelee numeroarviointia konkretialla. En kuitenkaan itse ole milloinkaan ymmärtänyt, että mistä mikäkin numeroarvosana koostuu." -opettaja, 38

Ala-asteella ei edelleenkään tarvittaisi arviointia juuri ollenkaan! Ei ainakaan tällaisena kuin se nyt on. Meidän todistus ei enää mahdu yhdelle kaksipuoleiselle paperille!

Opettaja, 39

Monesti sanallisten todistusten lauseet valitaan ennalta määritellystä lausepankista. Tällaisia arviointilauseita on käytössä Varkauden Lehtoniemen koulussa. Kuva: Matti Myller / Yle

"Ympäripyöreys" ja "sanahelinä" olivat sanoja, jotka toistuvat sanallista arviointia kritisoivien opettajien puheissa. Vuoden matematiikanopettajana palkitun Marika Toivolan mielestä sanavalinnat kertovat siitä, että oppilaita yritetään edelleen arvioida vanhanaikaisesti.

– Ennen arviointi oli viimeinen tuomio, joka laittoi oppilaat paremmuusjärjestykseen. Nyt sen tehtävänä on edistää oppimista, hän tiivistää.

Nykyään koululaisille pyritään antamaan koko kouluvuoden ajan motivoivaa ja ohjaavaa palautetta. Tätä kutsutaan formatiiviseksi arvioinniksi ja se on lisääntynyt uuden opetussuunnitelman myötä. Sen lisäksi tehdään summatiivista arviointia, jota ovat esimerkiksi joulu- ja kevättodistukset.

Meillä päädyttiin "vanhaan malliin", koska kuulimme vanhempia.

Rehtori, 54

Toivolan mukaan jokaisen lapsen pitäisi tietää koko ajan, missä hän on menossa tavoitteisiin nähden. Jos todistuksen arvio tulee yllätyksenä, se on merkki siitä, että kouluvuoden aikainen arviointi ei ole toiminut toivotulla tavalla.

– Vanhemmalla tulee olla tieto siitä, minkä tasoista osaamista lapsi tavoittelee ja miten opettaja on auttanut arvioinnilla lasta saavuttamaan sen. Olipa todistuksessa jokin lause tai numero, lapsen pitäisi pystyä perustelemaan vanhemmalle, miksi hän on sen saanut. Jos ei osaa, on epäonnistuttu arvioinnissa.

Oppimisen kannalta lukuvuoden aikana saatu palaute on tärkeämpää

Toivola sanoo, ettei hän itse vastusta numeroarviointia, kunhan sitä ei sovelleta kaikkein varhaisimmille luokille. Hän on kuitenkin ehdottanut, että todistuksissa voisi olla esimerkiksi oppilaiden itse kirjoittamia arvioita oppimisestaan.

– Jos todistuksesta halutaan lisäsyvyyttä, voisi se tulla lapselta itseltään. Vanhemmat eivät eivät välttämättä tiedä, mitä asioita lapsi itse pitää vahvuuksinaan. Aiheesta olisi mukava keskustella lapsen kanssa kotona lisää.

"Voisin luopua numeroarvioinnista, mutta aika ei ole kypsä vielä sille. Opettajat eivät vielä sisäistä, miten oppimista arvioidaan muutoin. Toinen haaste on, että yhteiskunta ylläpitää vanhoja rakenteita jatko-opinnoissa, jolloin numeroarvioinnin poistaminen kokonaan olisi hölmöä." -opettaja, 41

Arvioinnin epäkohtiin olisi voitu puuttua opetussuunnitelman tekemisen aikana. Näin ei tapahtunut.

Rehtori, 48

Koululaisten vanhemmat saattavat keskittyä lastensa koulumenestyksessä liiaksi todistuksiin. Niillä on juridinen merkitys, mutta oppimisen kannalta todistukset eivät ole yhtä tärkeitä.

– Se, millä on merkitystä, on lukuvuoden aikana annettava palaute. Toivoisin, että myös keskustelu keskittyisi enemmän siihen, Opetushallituksen Arja-Sisko Holappa sanoo.

Varkauden Lehtoniemen koulun 5A-luokkaa opettava Helena Heikkinen on pitänyt sanallisesta arvioinnista todistuksissa. Hän kuitenkin lisää, että monet oppilaat pitävät numeroita helpompina. Kuva: Matti Myller / Yle

Moni Ylelle kirjoittanut opettaja kokee, että nimenomaan sanallinen arviointi kuormittaa:

"Edellisen kerran kun annoin sanallista arviota viidesluokkalaisille, laskin laittaneeni opetusryhmälleni yli tuhat erilaista merkintää arviointikirjoihin. Eri kaupunkien arviointipohjia nähneenä ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa." -opettaja, 36

"Opettajan työmäärän kannalta kaikesta ei voi aina antaa laadukasta ja siten oppimista tukevaa sanallista tai kirjallista palautetta." -opettaja, 32