1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. poronliha

Porotalouden kannattavuus koheni hieman – yrittäjän tuntipalkka alle 10 euroa

Saamelaisten kotiseutualueella poronlihantuotanto kannattaa muuta aluetta paremmin, kertoo Luonnonvarakeskus.

poronliha
Poro
Vesa Toppari / Yle

Poronlihatuotannon kannattavuus on parantunut hieman, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennuste.

Luken mukaan edellisenä poronhoitovuonna 2017-2018 porotalousyrittäjä sai keskimäärin 9,4 euron tuntipalkan ja 1,7 prosentin koron omalle pääomalle. Näistä muodostuva yrittäjätulo kasvoi edellisvuodesta 5,5 prosenttia ja oli 13 900 euroa.

Poronlihantuotannon kokonaistuotto oli keskimäärin 44 000 euroa yritystä kohti. Tukien osuus tästä oli 12 prosenttia ja vahingonkorvausten osuus 11 prosenttia. Suurin osa tuotoista tulee poronlihan myynnistä. Suoramyynnin tuotto on ollut jo pitkään suurempi kuin jalostajille myydyn lihan tuotto. Tuotantokustannukset kasvoivat noin kuusi prosenttia 53 200 euroon. Kustannusten nousu johtuu pääosin koneiden käyttökustannusten sekä ostorehukustannusten kasvusta.

Saamelaisalueella paras kannattavuus

Luke ennustaa poronlihantuotannon kannattavuuden kohentuvan kaikilla alueilla. Saamelaisten kotiseutualueella poronlihantuotanto kannattaa muuta aluetta paremmin. Ennustettu kannattavuuskerroin on siellä 0,93, kun se muulla erityisesti poronhoitoon tarkoitetulla alueella on 0,23 ja eteläisimmällä niin sanotulla muulla poronhoitoalueella 0,54.

– Alueittaiset kannattavuuserot ovat suuret. Parhaat kannattavuustulokset tehdään poronhoitoalueen pohjois- ja kaakkoisosissa. Pohjoisessa tili tehdään nimenomaan lihanmyynnillä, kun taas kaakkoisosassa vahingonkorvaukset näyttelevät petotilanteen vuoksi edelleen merkittävää osaa, Luken tutkija Jukka Tauriainen sanoo tiedotteessa.

Luken luvut perustuvat yrityskohtaisiin ennusteisiin, jotka on laadittu 75 kannattavuuskirjanpitoon kuuluvalle poronlihantuotantoyritykselle. Yrityskohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan noin 900 suurimman poronlihaa tuottavan yrityksen keskiarvotuloksia.

Lue seuraavaksi