Huippusuhdanteen hedelmät poimitaan nyt – firmat sanovat irti harvinaisen vähän työntekijöitä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n keräämien tietojen mukaan yritykset irtisanovat työntekijöitään tänä vuonna ennätyksellisen vähän.

Lomautukset ja irtisanomiset
Työskentelyä tietokoneella palvelinsalissa.
AOP

Joulukuun alkuun mennessä kertyneiden irtisanomisilmoitusten ja yt–neuvottelutietojen perusteella irtisanottavien määrä jäänee tänä vuonna alle 3 500 henkilöön.

Tämä on jo toinen vuosi, kun potkujen määrä jää ennätyksellisen pieneksi. SAK:n keräämän listan mukaan viime vuonna irtisanottiin noin 3 300 työntekijää.

SAK on kerännyt tietoja alkaneista yt-neuvotteluista ja irtisanomisista vuodesta 2007 lähtien. Lista ei ole täydellinen, sillä tiedot otetaan julkisuudessa olleista pörssiyhtiöistä tai muista julkisista lähteistä. Esimerkiksi kuntien tietoja SAK:n listalla ei ole.

Grafiikka
Mikko Airikka | Yle

– Yt–neuvotteluiden ja sitä myötä tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisten määrä näyttää pysyneen myös syksyllä varsin alhaisena, SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko kertoo.

Yt–neuvotteluista on kertonut tähän mennessä puolensataa yritystä.

Aivan kaikissa ei ole päädytty irtisanomisiin. Suurimmat irtisanomiset näkyvät taulukossa.

Grafiikka
Mikko Airikka | Yle

Loppuvuodesta on aloitettu vielä joitakin väen vähentämiseen tähtääviä neuvotteluja, mutta ne tuskin muuttavat lukuja enää oleellisesti. SAK:n mukaan loppuvuonna yt–neuvotteluja käydään parissakymmenessä yrityksessä.

Tällä kertaa suurista potkuista eivät ole ilmoittaneet isot metalli– tai teknologiayhtiöt eivätkä muutenkaan suuret vientifirmat. Tämä kertoo yksinkertaisesti siitä, että vienti on vetänyt, ja menossa on huippusuhdanne.

Osaava ja koulutettu väki on ollut lähes täystyöllistetty. Monelle firmalle osaavan henkilöstön löytäminen onkin suurempi pulma kuin väen vähennyksen miettiminen.

– Väen vähennysten syynä näyttäisivät olevan pitkälti yksittäisen yrityksen muutoksista johtuvat ongelmat. Myös lomauttaminen on ollut varsin maltillista, työehtoasiantuntija Kokko sanoo.

Stora Enso on yksi suurimpia lomautuksia suunnitteleva firma. Sen yt:t koskevat Oulun paperitehtaalla noin 500 ihmistä.

Metsäteollisuudesta on alkanut tippua muutenkin huolestuttavia arvioita markkinoiden kehittymisestä. Sellun hinta tippuu, ja joidenkin paperilajien kysyntä– ja hintakehitys on menossa alaspäin.

Kaupalla, pankeilla ja mediayhtiöillä on taas pysyvämpiä ongelmia tai muutospaineita digitalisaation ja nettikaupan takia. Tosin sama digitalisaatio tuntuu jollakin tapaa yhä enemmän alalla kuin alalla.

Monet ennustelaitokset tai pankit ovat vetäneet viime aikoina talouskasvuarvioitaan alas. Silti mitään talouden suoranaista romahdusta ei ainakaan vielä ole ennustettu, joten yt–rintamalla voi hyvinkin olla myös ensi vuonna rauhallista.