Liki 18 000 luontokohdetta lisää Lappiin

Metsähallitus sai vinkkejä mahdollisista arvokkaista luonto- ja kulttuuriperintökohteista myös yleisöltä.

luonto
Puro.
Puro Simon Ahmavaaralla on yksi yleisövihjeiden perusteella löytyneistä luontokohteista.Kaisa Vainio / Metsähallitus

Yli 17 000 uutta luonto- ja lajikohdetta on lisätty Lapin luontokohdeverkostoon, kertoo Metsähallitus. Verkostoon on lisätty tuhansia uusia lähteitä, lampia, kallioita, suon metsäsaarekkeita ja vanhan metsän kohteita.

Metsähallituksen mukaan päivityksen myötä metsätalouden ulkopuolelle jäi 22 100 hehtaaria lisää maata. Metsähallituksesta kerrotaan, että uudet tiedot helpottavat metsätalouden suunnittelua, kun tiedot metsien luontoarvoista ovat aiempaa tarkemmat.

Uusia luontokohteita etsittiin laajojen aineistohakujen avulla ja kohteita tarkistettiin sekä toimistotyönä että maastossa. Kartoituksen yhteydessä myös olemassa olevia rajauksia tarkennettiin ja virheellisiä tietoja poistettiin. Luonto - ja lajikohteita tuli lisää kaikkiaan 17 824 kappaletta ja järjestelmästä poistettiin 345 kohdetta.

Metsähallitus sai vinkkejä mahdollisista arvokkaista luonto- ja kulttuuriperintökohteista myös yleisöltä. Ilmoitetuista 1300 kohteesta mukaan alue-ekologiseen verkostoon hyväksyttiin noin 150 kohdetta. Lähes puolet ilmoitetuista kohteista oli jo valmiiksi Metsähallituksen tiedossa.

Kartoituksessa käytettiin Metsähallituksen omien tietojen lisäksi aineistoja Suomen ympäristökeskukselta, Luonnonvarakeskukselta, Paliskuntain yhdistykseltä, Geologian tutkimuskeskukselta sekä luontojärjestöiltä.

Yhdistää suojelualueet ja luontokohteet

Alue-ekologinen verkosto laadittiin vuosina 1996–2000 ja se kattaa lähes kaikki yhtenäiset valtion maa-alueet. Verkosto muodostaa valtion metsämaiden kokonaisuuden niin, että suojelualueet ja monikäyttömetsien luontokohteet liittyvät toisiinsa verkostomaisesti ekologisten käytävien kautta. Eliöt pääsevät leviämään tehokkaammin ekologisia käytäviä pitkin.

Luonto- ja erityiskohteissa sekä ekologisissa käytävissä metsätalouskäyttöä on rajoitettu joko kokonaan tai osittain. Verkostoon kuuluu luontoarvoiltaan tärkeiden kohteiden lisäksi riistan, maiseman porotalouden ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä alueita sekä kulttuuriperintökohteet.

Metsähallitus päivittää alue-ekologista verkostoa koko Suomessa. Lapissa ja Kainuussa päivitys on juuri saatu loppuun ja Pohjanmaalla sekä Etelä-Suomessa päivityshankkeet ovat alkamassa.