Ypäjän kunnanjohtajan virkavaali oli lainvastainen

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen jättää Ypäjän jo ennen joulua ja siirtyy johtamaan Myrskylää.

Lyhyet
Sam Vuorinen
Sam Vuorinen oli koko ajan lähtökuopissa Ypäjällä, koska hänen valinnastaan oli tehty valitus.Timo Ilomäki

Ypäjän kunnanjohtajan Sam Vuorisen virkavaali kunnanjohtajaksi alkuvuodesta 2017 on todettu lainvastaiseksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut virkavaalin tasa-arvolain vastaisena.

Asiasta kerrottiin ylimääräisenä asiana Ypäjän valtuustossa. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Forssan Lehti (siirryt toiseen palveluun).

Hallinto-oikeuteen asiasta valitti toinen viranhakija, silloinen Humppilan hallintojohtaja Maarit Sihvonen.

Sihvonen on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori ja hänellä on pitempi kunta-alan kokemus kuin Vuorisella.

Vuorinen on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri ja oli ennen Ypäjän kunnanjohtajaksi valintaa toiminut Laurea ammattikorkeakoulun tuotepäällikkönä.

Ypäjä syrji naishakijaa

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan Sihvonen oli sekä koulutukseltaan että työkokemukseltaan Vuorista ansioituneempi. Kun soveltuvuusarvioinnista ja haastatteluista ei ollut kirjallisia tuloksia tai muistioita, ei oikeus voinut päätellä, että Vuorinen olisi ollut soveliaampi kunnanjohtajan virkaan kuin Sihvonen.

Hakijoista ainoastaan Vuoriselle oli varattu tilaisuus esittäytyä ennen valintaa kunnanvaltuustolle. Kunta ei osoittanut, että Vuorisen valinnalle olisi ollut muusta seikasta kuin sukupuolesta johtunut hyväksyttävä syy. Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Sam Vuorinen on nyt valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi ja hän on ilmoittanut eroavansa Ypäjän kunnanjohtajan virasta.

Päivitetty 14.12.2018 kello 8.56: Jutun ingressistä korjattu Mäntsälä Myrskyläksi.