Ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta

Lapin käräjäoikeus katsoi miesten toimineet vastoin vesilakia, maa-aineslakia ja lupia.

ympäristörikokset
Pohjavesialue kyltti.
Arkistokuva joka ei liity tapaukseen.Kalle Niskala / Yle

Lapin käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä ehdolliseen vankeuteen ympäristön turmelemisesta. Miehet saivat kolme kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi heidän johtamansa yritys tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon.

Käräjäoikeudessa käsiteltiin tapahtumia Sodankylässä vuosilta 2000-2014. Miesten ja heidän yrityksensä toiminta oli maa-ainesten ottamista ja jalostamista murskausasemalla. Paikka oli vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

Murskausasemasta ja työkoneista oli valunut öljyä maaperään. Alueelle oli tuotu sinne kuulumatonta tavaraa kuten öljysoraa, asfaltin kappaleita, lohkareita ja metalliromua. Lisäksi alueella olevaan pohjavesilammikkoon oli upotettu lohkare- ja louhesainetta.

Käräjäoikeus katsoi miesten toimineet vastoin vesilakia, maa-aineslakia ja lupia. Toimintaa oli harjoitettu pitkään myös ilman lupia.

Syytetyt kiistivät

Syyttäjä vaati miehille ja heidän yritykselleen rangaistusta törkeästä ympäristön turmelemisesta. Lapin käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että törkeän ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö ei täyty. Käräjäoikeuden mukaan muun muassa vahingonvaaran laajuudesta ei esitettu tarkempaa selvitystä eikä terveydelle ole väitetty aiheutuneen vaaraa teoista.

Syytetyt ja heidän yrityksensä kiistivät syytteen. He kiistivät, että menettelystä olisi aiheutunut pohjaveden pilaantumista.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa ylempiin oikeusasteisiin.