Vantaan kaupungin dieselautoihin tankataan pian vain biopolttoainetta

Uusiutuvan dieselin suosiminen on osa kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

uusiutuvat energialähteet

Vantaa pienentää kasvihuonepäästöjään siirtymällä käyttämään dieselkäyttöisissä ajoneuvoissaan uusiutuvaa dieseliä. Kaupunki on laskenut, että muutoksella päästöt vähenevät lähes 770 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

Uusiutuva diesel valmistetaan jätteistä ja tähteistä. Sen päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen on osa kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.