Tampereella halutaan eroon päättäjien kaksoisrooleista – kiinteistöjohtaja eroaa itse kuntayhtiön hallituksesta

Yle kysyi Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajien kantaa valtuutettujen ja viranhaltijoiden kaksoisrooleihin.

Tampere
Tampereen valtuustonkokous
Tampereen kaupunginvaltuuston kokous 19.11.2018.Marjut Suomi / Yle

Kaksoisrooleista luopuminen saa laajaa kannatusta Tampereen poliitikoilta. Kaikki Ylen kyselyyn vastanneet valtuustoryhmien puheenjohtajat suhtautuvat myönteisesti luottamushenkilöiden kaksoisroolien karsimiseen.

Myös viranhaltijoiden hallituspaikkoihin kuntayhtiöissä olisi vastaajien mielestä kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

Yle kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö Tampereella tehdä virallinen poliittinen päätös luottamushenkilöiden kaksoisrooleista luopumiseksi. Samalla kysyttiin, pitäisikö Tampereella muuttaa suhtautumista myös viranhaltijoiden sidonnaisuuksiin.

Kenenkään ei pidä toimia oman itsensä valvojana.

Mikko Aaltonen

Rikostutkinta kiinnitti huomion kaksoisrooleihin

Päättäjien kaksoisroolit ovat olleet kuuma puheenaihe jo pitkään Tampereella (siirryt toiseen palveluun) (Aamulehden artikkeli maksumuurin takana). Suurin huomio on kohdistunut SDP:n johtavan kuntapoliitikon Atanas Aleksovskin toimintaan Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana.

Lokakuussa Aleksovski sai syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä, mutta kuohunta on jatkunut jo kesästä 2017.

Silloin tuli julki, että Kotilinnasäätiö oli myynyt Tampereen Nekalassa sijaitsevan tontin vuokraoikeuden rakennusyhtiö Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennuskartiolle ilman kaupungin lupaa.

Pian tonttisotkua alkoivat tutkia sekä Patentti- ja rekisterihallitus että poliisi. Tapauksen oikeuskäsittely Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi perjantaina.

Aika on ajanut kaksoisrooleista ohi.

Jaakko Stenhäll

Aleksovski kiistää syyllisyytensä ja piti pitkään kiinni luottamustehtävistään. Rikossyytteen jälkeen hän kuitenkin siirtyi syrjään Tampereen kaupunginhallituksesta ja sen konsernijaostosta sekä SDP:n valtuustoryhmän johdosta. Lisäksi hän jätti pysäköintifirma Finnparkin hallituksen puheenjohtajan paikan.

Lisäksi Tampereella on puhuttu esimerkiksi tarkastuslautakunnan jäsenten kaksoisrooleista kaupungin tytäryhteisöjen hallituksissa (siirryt toiseen palveluun) (Aamulehden artikkeli maksumuurin takana).

Esimerkiksi Esa Kanerva (sd.) on joutunut jääväämään itsensä tarkastuslautakunnassa (siirryt toiseen palveluun) joka kerta, kun siellä on käsitelty ongelmiin ajautunutta Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerausta. Kanerva on myös Tampereen Veden liikelaitoksen johtokunnassa.

Heistä tulee yhtiöiden panttivankeja.

Tiina Elovaara

Päätöksenteon uskottavuus koetuksella

Kokoomuksen, RKP:n ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi (kok.) sanoo, että heidän ryhmänsä kaupunginhallituksen jäsenet ovat jo vuodesta 2013 sitoutuneet siihen, että eivät ole valvomiensa yhtiöiden hallituksissa.

Sasin mielestä luottamushenkilön pitää itse tiedostaa, mitä tehtäviä voi ottaa vastaan.

– On lopulta kuitenkin jokaisen ryhmän ja ensisijaisesti valtuutetun omalla vastuulla tehtäviä vastaanotettaessa, ettei asema edesauta rakenteellista korruptiota, Sasi sanoo.

Keskustan Jouni Ovaskan mielestä vastuu kaksoisroolien karsimisesta on jokaisella valtuustoryhmällä.

– Jos nämä eivät tähän itsenäisesti kykene, asiasta on linjattava yhdessä, Ovaska sanoo.

Vasemmistoliiton Mikko Aaltosen mielestä kaksoisroolit ovat uhka päätöksenteon toimivuudelle, läpinäkyvyydelle ja uskottavuudelle.

– Kenenkään ei pidä toimia oman itsensä valvojana, Aaltonen kirjoittaa.

Vihreiden Jaakko Stenhäll sanoo, että aika on ajanut kaksoisrooleista ohi.

– Kaupungin tytäryhteisöjen johdossa tai hallituksessa toimivien ei tulisi toimia samaan aikaan näitä ohjaavissa toimielimissä, kuten kaupunginhallituksessa, Stenhäll sanoo.

– Linjaus kaksoisrooleista luopumiseksi parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja kuntalaisten luottamusta yhteisten asioiden hoitoon, sanoo puolestaan perussuomalaisten Lassi Kaleva.

Osa kaipaa valtakunnallista linjausta

SDP:n Pekka Salmi pitäisi parhaana ratkaisuna muutosta kuntalakiin. Sinisten Tiina Elovaara kaipaa riippumatonta selvitystä ja valtakunnallista linjausta.

Elovaaran mukaan myös kansanedustajien hallituspaikat valtionyhtiöissä pitäisi tarkastella uusiksi.

– Heistä tulee yhtiöiden panttivankeja, koska osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenillä on velvollisuus ajaa yhtiön etua, Elovaara sanoo.

Kiinteistöjohtajalle kaksoisrooli kävi mahdottomaksi

Ongelmattomia kaksoisroolit eivät ole myöskään viranhaltijoille. Tämän on huomannut muun muassa Tampereen kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm. Hän on juuri luopumassa hallituspaikasta pirkanmaalaisia toisen asteen koulutuksen kiinteistöjä omistavassa Tredu-Kiinteistöt Oy:ssä.

Kaksoisroolini ei varmaan ole näyttänyt hyvältä ulospäin.

Virpi Ekholm

Ekholm kertoo, että jätti eroanomuksen lokakuun lopussa ja on lopettamassa tehtävät hallituksessa vuodenvaihteessa.

Hallitusjäsenyyden synnyttämä esteellisyys on käytännössä estänyt Ekholmin osallistumisen Tampereen seudun ammattiopiston Tredun palveluverkon kehittämiseen.

– En pysty olemaan valmistelussa mukana, mikä olisi kuitenkin tärkeää, koska kaikki resurssit tarvittaisiin, Ekholm sanoo.

Lisäksi Ekholm arvioi, että hänen kaksoisroolinsa ei varmaan ole näyttänyt hyvältä ulospäin.

Tredu-Kiinteistöt on perustettu omistamaan, rakennuttamaan ja vuokraamaan muun muassa Tredun käyttämiä kiinteistöjä. Tredun palveluverkon kehittäminen vaikuttaa siis suoraan Tredu-Kiinteistöjen toimintaan.

Tampere omistaa Tredu-Kiinteistöistä noin kaksi kolmasosaa. Loput yhtiöstä on yhdentoista muun pirkanmaalaisen kunnan hallussa.

Ylen kyselyssä valtuustoryhmien puheenjohtajat kaipaavat lisää avoimuutta myös viranhaltijoiden sidonnaisuuksiin.

– Virkamiesten kaksoisroolit pitäisi ottaa myös tarkasteluun, Pekka Salmi sanoo.

– Perusteluna kaksoisrooleista luopumiseen on heidän kohdallaan luottamuksen säilyminen virkamiesvalmisteluun, Lassi Kaleva sanoo.

Ympäristö- ja kehitysjohtaja istuu ICT-yhtiön hallituksessa

Tampereelta on edustus myös kriittisen julkisuuden kohteena olleessa ICT-yhtiössä Kuntien Tierassa.

Lokakuussa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti Espoon päättäjien kaksoisrooleista kuntaorganisaatioiden omistamassa yhtiössä. Artikkelissa julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoo muun muassa, että vuoden 2017 lakimuutoksen jälkeen kaksoisroolien välttämiseksi ”pitää nimetä hallitukseen edustaja, joka ei toimi kunnassa samalla alalla kuin yhtiö."

Tampereesta tuli Kuntien Tieran omistaja vuonna 2017. Keväällä 2018 Tampereen ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala tuli valituksi Tieran hallitukseen.

Kankaala johtaa Kestävä Tampere -ohjelmaa, joka on osa sähköisiä palveluja ja kestävää kehitystä edistävää Smart Tamperetta.

Kestävä Tampere -ohjelmaan kuuluvat muun muassa sellaiset projektit kuin Energiaviisaat kaupungit EKAT ja STARDUST. Niissä kehitetään muun muassa älykkäitä energiajärjestelmiä ja vähäpäästöisiä sekä energiatehokkaita ICT-ratkaisuja.

Kankaala arvioi, että hänen hallituspaikkansa ICT-palveluja tarjoavan Kuntien Tieran hallituksessa ei kuitenkaan ole ongelma.

– Kestävä Tampere 2030 -ohjelma on puhtaasti erilaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä toimenpiteitä. Minulla ei ole ollut, eikä minulla ole nyt eikä jatkossakaan mitään tekemistä Tampereen kaupungin IT-hankintojen tai ICT-kehittämisen kanssa. En näe, että olisin mitenkään samalla alalla, Kankaala sanoo.

– Tiera ei tarjoa sellaisia palveluja, joista olisin työni puolesta kiinnostunut, Kankaala jatkaa.

Kankaala sanoo, että rooli Kuntien Tieran hallituksessa liittyy muun muassa hänen aiempaan kokemukseensa hallitustyöskentelystä.

Tietohallintojohtaja: "Ohjausryhmän jäsenyys ei ole ongelma"

Tampereelle palveluja Kuntien Tieralta tilaa tietohallintojohtaja Jarkko Oksala. Oksala istuu Kuntien Tieran tietohallintopalveluiden ohjausryhmässä.

Oksalan mielestä tämä ei ole ongelma.

– Ohjausryhmässä käsitellään kyseiselle ohjausryhmälle rajatun kokonaisuuden ja siihen liittyvien palvelujen kehittämistä, ei yhtiön asioita laajemmin. Ohjausryhmä ei ole päätösvaltainen, eikä sen jäsenyydestä makseta palkkiota, Oksala sanoo.

Oksalan mukaan asetelma ei tuo Kuntien Tieralle muita alan yrityksiä haittaavaa kilpailuetua.

– Kuntien Tiera on vain yksi tapa kehittää ICT-palveluja, erityisesti kuntien rajat ylittäviä yhteisiä palveluja. Kuntien Tieran rooli on koordinoida kokonaisuuksia ja tarvittaessa hankkia palveluiden tarvitsemat ICT-ratkaisut yleensä kilpailuttamalla markkinoilta, Oksala sanoo.

Tampere on ottanut käyttöön Kuntien Tieran palveluista muun muassa ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintaan kehitetyn verkkokaupan, palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän sekä liikkuvaa työtä tukevan kotihoidon toiminnanohjauspalvelun.

Näissä tapauksissa palveluiden tarvitsemat ICT-ratkaisut on hankittu markkinoilta kilpailuttamalla.

Lue lisää:

Jan Vapaavuori istuu yrityksen hallituksessa, jota Helsingin pormestarina itse valvoo – tutkija kummeksuu: ”Kaksoisrooleja ei saisi olla”

Oikeuskäsittely alkoi: Tampereen keskeistä vaikuttajaa syytetään 775 000 euron vahingon aiheuttamisesta

Demaripoliitikon rikossyyte kuohuttaa Tampereella – Atanas Aleksovski jää syrjään valtuustoryhmän puheenjohtajan paikalta

Pormestari Lylyn kytkökset golfkenttäveivauksessa yllättivät osan Tampereen valtuutetuista – silti moni hyväksyy toiminnan

Kotilinnasäätiön tonttikaupasta rikostutkinta

Tampereen Kotilinnasäätiön tonttisotkusta alkoi viranomaistutkinta