Ylitornion maatalouslomittajille ei ole tarpeeksi töitä – ratkaisua haetaan lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi

Ylitornion tuottamien lomituspalvelujen määrä kasvaa ensi vuonna, kun se alkaa vastata myös Keminmaan, Kemin, Ranuan, Rovaniemen, Simon ja Tervolan palveluista.

maatalouslomittajat
Mies kävelee navetassa.
Ylitornion kunta hoitaa tammikuun alusta alkaen noin 64 prosentista koko Lapin maakunnan lomituspalveluista.Toni Pitkänen / Yle

Ylitorniolla suunnitellaan maatalouslomittajien lomarahan vaihtamista vapaaksi. Vuoden alusta lähtien Ylitornio vastaa noin kahdesta kolmasosasta Lapin maatalousyrittäjien lomituspalveluista, koska Tervolan yksikkö sulautetaan Ylitornion yksikköön.

Tervola on vastannut Keminmaan, Kemin, Ranuan, Rovaniemen, Simon ja Tervolan lomituspalveluista. Ylitornio vastaa edelleen myös Ylitornion, Tornion, Pellon, Muonion ja Kolarin lomituksista.

Ylitornion paikallisyksikössä 65 prosenttia lomittajista on osa-aikaisia, kun taas Tervolasta siirtyvästä lomituspalveluhenkilöstöstä lähes 90 prosenttia on täysiaikaisella työsopimuksella olevia.

Maatilojen tarjoama työaika ei kuitenkaan täytä lomittajien tarvitsemaa työaikaa. Tilannetta pyritään helpottamaan sillä, että työntekijä pitäisi lomarahavapaan silloin, kun hänelle ei voida osoittaa täyttä työaikaa.

Kunnanhallitus päättää lomarahan vaihdosta tehdystä paikallisesta sopimuksesta maanantaina. Sopimuksen mukaan lomarahan vaihtaminen vapaaksi olisi kuitenkin työntekijälle vapaaehtoista.

Lisäksi lomarahavapaapäivät luettaisiin työssäolopäivien veroisiksi päiviksi, eivätkä ne vähentäisi vuosilomia tai työkokemuslisiä.