Kemi-Tornion käräjäoikeus jää nimenä historiaan – yhdistyminen Lapin käräjäoikeuteen ei näy toiminnassa heti, mutta tulevasta ei voi olla varma

Toiminnallisia muutoksia tai henkilöstövaikutuksia vuodenvaihde ei tuo, vaikka käräjäoikeuden tarina itsenäisenä virastona päättyykin.

käräjäoikeudet
Oikeustalo Kemissä.
Jutta Huovinen / Yle

Kemi-Tornion käräjäoikeuden yhdistyminen Lapin käräjäoikeuteen ei näy palvelujen heikkenemisenä tai väen vähenemisenä.

Osana valtakunnallista käräjäoikeusverkoston uudistusta (siirryt toiseen palveluun) Kemi-Tornion käräjäoikeuden olemassaolo itsenäisenä virastona lakkaa. Vuodenvaihteesta lähtien Kemissä toimii Lapin käräjäoikeuden kanslia ja istuntopaikka.

Laamanni Kimmo Saarelan mukaan Kemi-Tornion käräjäoikeus siirtyy nimenä historiaan, mutta muita muutoksia vuodenvaihteessa ei ole tulossa.

– Alioikeuspalveluja käyttävälle se ei todennäköisesti näy, ei ainakaan lyhyellä aikavälillä eikä niin, että palvelut huononisivat, sanoo Kimmo Saarela.

Kemi säilyy Lapin käräjäoikeuden kanslia- ja istuntopaikkana. Istuntopaikoista käräjäoikeuksissa voi päättää laamanni, eli Lapin käräjäoikeuden tapauksessa Jyrki Kiviniemi, joka on aiemmin toiminut myös Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamannina. Kanslian lakkauttamiseen laamannin valtuudet eivät yletä.

– Ei ole mitään syytä uskoa, että tulevaisuudessakaan laamanni käyttäisi päätösvaltaa siten, että oikeuspalvelujen saatavuus heikkenisi [Kemi-Tornio -seudulla], Saarela vakuuttaa.

Lapin käräjäoikeudelle vuodenvaihteen uudistus on tarkoittanut muutaman uuden toimistosihteerin ja määräaikaisen haastemiehen palkkaamista, sillä riidattomien eli summaaristen velkomusasioiden käsittely keskitettiin pohjoisessa Rovaniemelle.

Ministeriön digihankkeet tietävät henkilöstövähennyksiä

Saarela pitää kuitenkin mahdollisena, että myöhemmin muutoksia voi Kemissäkin tulla.

– Muutoksella tavoitellaan tehoja, mikä edellyttää asioiden käsittelyn jonkinlaista keskittämistä. On selvää, että meillä – täällä ja Rovaniemellä – työskentelevät ihmiset joutuvat muuttamaan toimintatapojaan, Saarela sanoo.

Oikeushallinnossa on käynnissä digitalisointi- ja tehostamishankkeita, joiden ministeriö toivoo johtavan väen vähentämiseen alioikeuksissa. Saarela pitää periaatteessa mahdollisena, että vähennykset kohdennettaisiin Lapissa juuri Kemiin Rovaniemen asemesta.

– Ajateltavissa olisi, että jotkut erityiset syyt johtaisivat siihen, että osa toiminnoista päätettäisiin tehtäväksi jossain muualla kuin Kemissä. Eli periaatteessa jotain voi pitemmällä aikavälillä tähän suuntaan tapahtua.

Vuodenvaihteessa voimaantulevan käräjäoikeuksien uudistuksen seurauksena käräjäoikeuksien määrä vähenee kahteenkymmeneen. Lapissa yhdistyvät Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeus Rovaniemellä. Kemiin jää oikeuden kanslia.

Lisäksi Lappiin jää istuntopaikat Ivaloon, Kittilään, Sodankylään ja Utsjoelle. Tornion istuntopaikka on lakkautettu tammikuun lopussa 2018.