Yle testasi: Saako Kelasta saamenkielistä palvelua, kuten laki vaatii? Tulkkaus järjestyi kahden päivän päähän

Yle Saame testasi kuinka käy, kun asiakas pyytää Kelassa palvelua joko pohjois-, inarin- tai koltansaameksi.

saamen kieli
Inarinsaamenkielinen Mikkal Morottaja
Yle Saamen inarinsaamenkielinen toimittaja Mikkal Morottaja pyysi Kelasta palvelua omalla kielellään. Hänelle järjestyi tulkkaus kahden päivän päähän.Yle

Kun saamenkielinen ihminen astuu sisään kansaneläkelaitos Kelan toimistoon, hänellä on oikeus äidinkieliseen palveluun, koska Saamen kielilaki (siirryt toiseen palveluun) velvoittaa Kelaa järjestämään palvelua suomen ja ruotsin lisäksi myös saameksi.

Kelan saamenkieliset palvelut ovat kuitenkin herättäneet keskustelua viime vuosina. Kela on tuonut esille, että sen saamenkielisille palveluille ei ole kysyntää ja eräässä tapauksessa Kela pyysi asiakastaan kääntämään saamenkielisen kirjeensä joko suomeksi tai ruotsiksi. Yle Saame testasi Kelan Ivalon toimistossa Inarin kunnassa, miten saamenkieliset palvelut toimivat.

Pohjoissaameksi palvelua sai, kun käveli Kelan Ivalon toimipisteeseen ja siellä oikean henkilön, pohjoissaamenkielisen työntekijän luokse. Inarinsaamenkieliselle varattiin aika kahden päivän päähän ja hän olisi silloin voinut hoitaa asiansa äidinkielellään tulkin kautta. Myös koltankielistä palvelua saadakseen täytyy tällä hetkellä varata aika ja asioida tulkin välityksellä, vaikka tähän saakka palvelua on saanut suoraan koltankieliseltä työntekijältä.

Kelassa on ollut koltankielistä asiakaspalvelua saatavilla, mutta sisäisten toimien takia sitä ei ole juuri nyt tarjolla, kertoo Kelan Pohjois-Lapin palveluryhmän päällikkö Outi Törmänen. Kaikki tulkkipalvelut saameksi on varattava etukäteen.

– Kela tarjoaa palvelua kaikilla Suomessa puhutuilla kolmella saamen kielellä. Kaikkiin kielipalveluihin ei ole työntekijää, mutta me ostamme tarvittaessa tulkkauksen ja käännökset, Törmänen toteaa.

Kela hakee parhaillaan myös inarinsaamenkielistä työntekijää.

Kelan Pohjois-Lapin ryhmäpäällikkö Outi Törmänen
Kelan Pohjois-Lapin palveluryhmän päällikkö Outi Törmänen kertoo, että Kela pyrkii parantamaan saamenkielisiä palveluitaan.Ritva Torikka / Yle

"Saamenkielisten palveluiden pyytäminen erikseen on haasteellista"

Vaikka saamenkielinen saa siis halutessaan Kelan palveluita omalla kielellään lain vaatimalla tavalla, ei tilanne ole ihanteellinen. Pohjois-Lapin palveluryhmän päällikkö Outi Törmänen myöntää, että saamenkielisille on kynnys tulla vaatimaan omankielistä palvelua, koska sitä pitää pyytää järjestämään erikseen. Erityisesti tulkin pyytämiselle kynnys on korkea.

– Uskon, että on vähän haasteellista vaatia sitä palvelua, kun se ei ole ihan automaattisesti tarjolla. Ihmisen täytyy esittää se tahto ja toive. Sujuvaa ja jouhevaahan se ei ole.

Törmänen pahoittelee sitä, että Kelan saamenkielinen palvelu ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla.

– Se ei ole vielä tässä vaiheessa tarpeeksi kattava. Tarvitsemme kehittämistyötä, jotta saamme kaikki palvelut saamenkielisille tasa-arvoisesti, samaan tapaan kuin suomen- ja ruotsinkielisillekin.

Arja Jomppanen Kelan saamenkielisessä palvelussa
Arja Jomppanen istuu lasin takana ja palvelee pohjoissaamenkielisiä Kelan Ivalon toimistossa.Ritva Torikka / Yle

Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous pyytävät selvitystä

Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous, Siiddsååbbar, ovat pyytäneet Kelalta selvitystä siitä, miksi Kela on muuttanut koltankielisen työntekijän työkuvaa siten, että hänellä ei ole enää mahdollisuutta palvella saamenkielisiä asiakkaita.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio kertoo, että kolttasaamelaiset ovat ottaneet huolestuneina yhteyttä sekä Saamelaiskäräjiin että Siidsååbbariin siitä, että Kelan koltankieliset palvelut olisivat nyt loppumassa.

Saamelaiskäräjät ja Siidsååbbar ovat pyytäneet Kelalta sekä selvitystä asiasta että myös saamelaiskäräjälain velvoittamia neuvotteluja.

Tiina Sanila-Aikion mielestä Kela on ollut tähän saakka yksi parhaista esimerkeistä koltankielisten palveluiden suhteen, koska heillä on ollut koltankielinen työntekijä palvelemassa koltankielisiä.

– Hän on myös voinut kehittää koltankielisiä palveluja Kelan sisällä. Mielestäni on suuri vahinko, jos nämä palvelut eivät ole enää saatavilla.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio pitää suurena vahinkona, jos koltankielinen asiakaspalvelija ei palvele enää asiakkaita.Ritva Torikka / Yle

"Kieli ei ole ainoa tärkeä asia"

Vaikka Kela on tarjonnut saamenkielisiä palveluja kauan, on niiden käyttämisen kynnys edelleen korkea. Laissa saamenkielisille taattuja saamenkielisiä palveluja käytetään viranomaisissa muutoinkin vähänlaisesti.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio näkee asiaan monta syytä.

– Saamenkielisten palvelujen käyttämistä on haitannut se, että saamen kielten kirjallinen taito on vähäistä ja erityisesti uudenaikainen terminologia puuttuu.

Sanila-Aikion mielestä kieli ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä asia puhuttaessa saamenkielisistä palveluista.

– Saamenkielinen asiakaspalvelija voi hyödyntää myös kulttuurista tietotaitoaan palvellessaan saamelaisia asiakkaita. Kokonaisuus on tärkeä tässä yhteydessä.

Sanila-Aikio on varma siitä, että esimerkiksi kolttasaamelainen on asiakaspalvelijana osannut antaa oman kansansa ihmisille juuri sellaisia neuvoja, joita he tarvitsevat.

– Koltankielinen on Kelan asiakaspalvelijana pystynyt tuttuna ihmisenä palvelemaan ja neuvomaan ihmisiä aivan toisella tavalla kuin suomenkielinen virkailija.

Vuonna 2021 saamenkieliset palvelut tasavertaisia

Saamenkielisten palveluiden tarjonnan pitäisi kuitenkin parantua tulevaisuudessa. Kelassa on meneillään hanke, jonka suunnittelu alkoi viime keväänä Saamelaiskäräjien ja Kelan vuonna 2017 käymien neuvottelujen pohjalta.

– Hanke käynnistyi joulukuussa ja se kestää noin kaksi vuotta. Toivon mukaan saamme paljon valmiiksi siinä ajassa, palveluryhmän päällikkö Outi Törmänen sanoo.

Tarkoituksena on, että vuonna 2021 Kelan saamenkieliset palvelut olisivat samalla tasolla kuin suomen- ja ruotsinkieliset palvelut.

– Kela pyrkii laittamaan saamenkielisten palvelut sille mallille, että ne ovat samalla tasolla muiden kanssa, kertoo Törmänen.