Oikeusministeriö lapsiasiavaltuutetun taksimatkoista: Matkustusmääräyksiä tulee noudattaa poikkeuksetta

Ministeriö ei ota kantaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan taksimatkojen asianmukaisuuteen. Ministeriön kansliapäällikön mukaan vastaavat tapaukset ovat harvinaisia.

lapsiasiavaltuutetut
Tuomas Kurttila
Tuomas KurttilaMartti Kainulainen / Lehtikuva

Oikeusministeriö ei ota kantaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan julkisuuteen nousseiden taksimatkojen asianmukaisuuteen. Ministeriön tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyseiset matkat liittyvät tilaisuuksiin, joihin osallistuminen on ollut valtuutetun oman harkinnan piirissä.

Oikeusministeriö toteaa, että joissakin tapauksissa matkamääräys puuttui ja tarvittavat lisätiedot saatiin vasta pyydetyssä selvityksessä. Taksimatkojen määrän takia ministeriö pitää aiheellisena "korostaa lapsiasiavaltuutetulle, että valtion matkustussäännön määräyksiä tulee noudattaa poikkeuksetta ja matkustustavan harkintaan ja riittäviin perusteluihin tulee kiinnittää huomiota".

Oikeusministeriön kansliapäällikön Pekka Timosen mukaan viranomaiset, kuten lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ovat sidottuja valtion matkustussääntöön ja aina kun viranomainen poikkeaa matkustussäännöstä, se merkitsee velvoitetta säännön poikkeuksen perustelemisesta, mutta perusteluista hän on itse vastuussa.

Vastaavat tapaukset eivät ole yleisiä

Timonen sanoo, oltuaan reilun kymmenen vuoden ajan eri ministeriöiden päällikkövirkamiehenä, että tämänkaltaiset tapaukset ovat harvinaisia.

– Olen ollut kahdessa ministeriössä osastopäällikkönä ja nyt kansliapäällikkönä kolmannessa ministeriössä ja tämä on ensimmäinen kerta kun joudun tämän kaltaista selvitystä teettämään.

Lapsiasiavaltuutettu ehti jo ennen oikeusministeriötä tiedottaa saaneensa tarkastusraportin luonnoksen. Valtuutetun tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) oikeusministeriö toteaa raportissa, että "selvityksessä ei tullut esiin väärinkäytöksiä".

Kansliapäällikkö kertoo, että sanamuoto Kurttilan omassa tiedotteessa on Kurttilan omalla vastuulla ja hän on ottanut sen ministeriön päätöksen aiemmasta luonnoksesta.

Oikeusministeriössä otetaan Timosen mukaan vuoden alusta käyttöön samanlainen toimintapa, joka on jo muilla hallinnonaloilla, eli että itsenäisiltä virastopäälliköiltä katsotaan jälkikäteen läpi kaikki heidän matka- ja edustuskulunsa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila kertoo omassa tiedotteessaan myös, että valtuutetun työsuojelun toimintaohjelmaan lisätään kohta matkustamisen kustannustehokkuudesta.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä.

Lue lisää:

Taksikulujaan puolusteleva lapsiasiavaltuutettu: "Tapaamiset ovat luonnollinen osa työtäni" – Uutissuomalainen: Oikeusministeri selvityttää kulut

Uutissuomalainen: Lapsiasiavaltuutettu on ajellut taksilla kolmessa kuukaudessa noin 5 000 euron edestä