Hyppää sisältöön

Vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat lentoveroa – Suomessa ulkomaanlentoja verotettiin viimeksi lamavuosina

Erilaisia lentoveroja on kokeiltu monissa Euroopan maissa. Ennen haluttiin kasvattaa valtion kassaa, nyt parannetaan ilmastoa.

Kansainvälistä lentoliikennettä verotetaan kevyesti. Kohtelu perustuu vuonna 1944 solmittuun Chicagon yleissopimuksen, jolla haluttiin tukea valtioiden välistä lentoliikennettä. Kuva: Markku Ojala / AOP

Vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat päästöihin perustuvaan lentoveroa. Kielteisimmin uuteen veroon suhtautuvat perussuomalaiset ja keskusta. Näiden ääripäiden välille sijoittuvat SDP ja siniset, jotka eivät suoraan vastusta tai kannata lentoveroa.

Yle kysyi seitsemän suurimman eduskuntapuolueen puoluesihteeriltä, mikä on puolueen linja lentoveroon ja minkäsuuruinen mahdollinen vero voisi olla. Kokoomus jätti vastaamatta.

Ruotsi päätti viime viikolla luopua huhtikuussa voimaan tulleesta lentoverosta, kun maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien budjettiesitys voitti parlamentin äänestyksessä.

Lentovero voi nousta esiin myös Suomessa ensi kevään hallitusneuvotteluissa. Sekä vihreät että vasemmistoliitto perustelevat veroa ilmastopoliittisilla syillä.

– Lentoliikenne on kasvava ja paljon päästöjä aiheuttava liikkumismuoto, joka on tällä hetkellä aliverotettua suhteessa sen päästöihin. Lentoliikenteen kasvu pitää saada taittumaan ja lentoliikenteen päästöt vähenemään, arvioi vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen.

– Ilmastonmutos on pysäytettävä. Jos haluamme onnistua säilyttämään elinkelpoisen maailman lapsillemme, meidän on saatava päästöt alas kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen perustelee.

Vasemmistoliitto ei halua ottaa kantaa lentoveron suuruuteen. Vihreiden mukaan vero voisi olla samaa luokkaa kuin Ruotsissa, 6-40 euroa matkustajaa kohden.

Tilauslentoja verotettiin

Lentämisen verotus on toistaiseksi kevyttä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ulkomaanlentojen matkalipuista ei peritä arvonlisäveroa, eikä lentoyhtiöiden tarvitse maksaa esimerkiksi valmisteveroa polttoaineesta. Tämänkaltainen verotuki näkyy osaltaan kuluttajahinnoissa ja lentomatkailun suosiossa.

Erillaisia matkustajakohtaisia verojamaksuja on kuitenkin kokeiltu monissa EU-maissa. Tarkkaa tutkimustietoa verojen vaikutuksesta ihmisten matkustushalukkuuteen ei ole.

Suomessakin on aikaisemmin verotettu lentomatkustamista nykyistä tiukemmin.

Vuonna 1992 voimaan tullut matkustajalaki määräsi 200 markan veron Suomesta ulkomaille lähtevien tilauslentojen matkustajille. Lain korvasi myöhemmin tilauslentolaki, joka jatkui aina vuoden 1994 loppuun.

Lamavuosina näiden lakien ei katsottu rasittavan kansantalouden keskeisiä toimintoja. Veroilla pyrittiin lisäämään valtion kassaa ja myös elvyyttämään kotimaanmatkailua.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Kansainvälinen sopimus parempi

Vuonna 2018 keskusta ja perussuomalaiset vastustavat lentoveroa taloudellisista syistä.

– Uuden veron voi ennakoida aiheuttavan haittaa kotimaan matkailulle, lentokentille ja alueiden tasa-arvolle. Se voi myös heikentää Helsingin kilpailuasemaa kansainvälisenä lentokenttänä, perustelee keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo huomauttaa, että tasamaksuna lentovero kohdistuisi etenkin pienituloisiin matkustajiin.

– Lentoveron ainoa todellinen vaikutus on kalliimmat lentoliput. Suomessa suurituloisimman tulokymmeksen hiilijalanjälki on 2,6 kertaa suurempi kuin pienimmän tulokymmeneksen. Keski- ja pienituloisten kurittaminen regressiivisillä veroilla ei ole ratkaisu, Slunga-Poutsalo sanoo.

Keskustan mukaan kansallisen lentoveron sijaan pitäisi neuvotella kansainvälinen vero, jonka tuotto ohjataan ilmastomuutoksen torjuntaan kehitysmaissa.

Perussuomalaiset taas korostavat, että teknologian kehittymisellä on suurempi vaikutus päästöihin kuin lentoverolla.

Päästökauppaa laajennettava

SDP ja siniset ovat puolimatkassa lentoveron kannattajien ja vastustajien välillä. SDP:n puolusihteeri Anton Rönnholmin pitää lentoveroa väliaikaisratkaisuna.

– SDP kannattaa ensisijaisesti lentoliikenteen päästöohjauksen vahvistamista laajentamalla EU:n päästökauppaa, jolloin entistä suurempi osa lentoliikenteestä olisi päästökaupan piirissä. Lentoveron käyttöönottoa on kuitenkin syytä selvittää lyhyen aikavälin vaihtoehtona päästökaupalle, Rönnholm sanoo.

Sinisten puoluesihteerin Matti Torvisen mukaan puolue ei vastusta lentoveroa.

– Lentoveroa ei voi sulkea absoluuttisesti pois. Haittaverot ovat tätä aikaa ja niitä on kehitettävä käyttäjä maksaa -periaatteella. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että se vero tekee pahojaan nimenomaan Suomen matkailulle, Torvinen kommentoi.

Artikkelia täsmennetty 19.12.2018 kello 8:10: Lisätty, että juttuun valittiin seitsemän eduskunnan suurinta puoluetta.

Lue lisää:

.
.