Riihimäen kaupunki sai KiVa Kunta -palkinnon koulukiusaamisen vastaisesta työstä

Palkinnon myöntänyt KiVa Koulu -organisaatio perustelee nimitystä Riihimäen pitkäaikaisella ja järjestelmällisellä työllä vähentää koulukiusaamista.

Koulukiusaamisen estäminen
Riihimäen Patastenmäen Tiilikoulun 4.- ja 5.-luokkalaisia piirtelemässä
Riihimäen Patastenmäen Tiilikoulun oppilaita piirtelemässä.Hannu Harhama / Yle

Riihimäen kaupunki on saanut valtakunnallisen tunnustuksen koulukiusaamisen vastaisesta työstä. Palkinnon myöntänyt KiVa Koulu -organisaatio perustelee vuoden 2018 Kiva Kunta -nimitystä Riihimäen pitkäaikaisella ja järjestelmällisellä työllä puuttua koulukiusaamiseen.

– Valinnassa kiinnitettiin huomiota Riihimäen kaupungin pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen kiusaamisen vastaiseen työhön, sekä KiVa Koulu -ohjelman kunnille tarjoamien palveluiden monipuoliseen ja laadukkaaseen hyödyntämiseen. Riihimäen kunnan kaikki 11 peruskoulua toteuttavat KiVa Koulu -ohjelmaa, perustelee professori Christina Salmivalli valintaa.

KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Maksullisessa ohjelmassa on mukana yli 900 koulua.

Kiusaamisen vastaiset keinot kuuluvat arkeen

Opetuspäällikkö Virve Jämsènin mukaan jokaisessa Riihimäen koulussa tehdään vuosittain kyselyt, joiden pohjalta muun muassa koulujen vuosisuunnitelmissa otetaan huomioon koulukiusaamisen vastaiset toimenpiteet ja tavoitteet. Jokaisessa Riihimäen koulussa tehdään KiVa Koulu -kyselyt, joiden vastausten perusteella koulut suunnittelevat konkreettisia keinoja, miten puuttua kiusaamistapauksiin.

– Kyselyissä korostuvat oppilaiden kokemukset. Miten he kokevat, ovatko tulleet kiusatuiksi, ovatko itse kiusanneet? Miten koulun aikuiset ovat suhtautuneet asiaan ja miten kotona on suhtauduttu ja mitä sitten tehty, kun on todettu kiusaamistapaus, kertoo Jämsèn.

Riihimäen Patastenmäen Tiilikoulun arjessa kiusaamistilanteisiin puututaan nopeasti. Kiusaamisen vastaisten keinojen pohtiminen kuuluu arkeen.

Koulussa on pidetty syksyllä erityinen vahvuusviikko, jonka aikana koululaiset miettivät esimerkiksi omia luonteenvahvuuksiaan. Lisäksi porukalla on pohdittu sitä, minkälainen on hyvä kaveri ja miksi kiusaamista koulussa joskus esiintyy.

– Kun jokainen tunnistaa omat hyvä puolensa, niin ei tarvitse toisia kiusata, koska tietää, että itse on hyvä tyyppi, kertoo luokanopettaja Kirsi Valkeavuori vahvuusviikon tavoitteista.

Hyvä kaveri ei jätä ulkopuolelle

Rehtori Eija Siilimäki pohtii, että kiusaamisen määrää on vaikea arvioida. Sen sijaan koulukiusaaminen on muuttanut muotoaan viime vuosina.

– Nykyään kiusaamista tapahtuu piilossa, somessa ja verkossa. Yksi yleisin kiusaamisen muoto on se, että ei oteta mukaan eli jätetään ulkopuolelle. On tosi julmaa kiusaamista, että ei oteta mukaan, sanoo Siilimäki.

Oppilaat tietävät, että yksin jääminen välitunnilla ei ole kivaa.

– Jos joku on yksin ja vaikka hän ei olisikaan paras kaveri, niin voi silti ottaa leikkiin mukaan. Niin ei tulisi syrjimistä ja silloin olisi parempi mieli, selittää viitosluokkalainen Eemil Halonen hyvän koulukaverin ominaisuuksia.