Korkein oikeus hylkäsi Uber-kuskien vaatimuksen ennakkopäätöksestä – Tuomiot luvattomasta taksiliikenteestä pysyvät voimassa

Viisi pääkaupunkiseudulla toimivaa Uber-kuskia oli vaatinut sakkorangaistuksien hylkäämistä, sillä heidät tuomittiin käräjäoikeudessa uuden tieliikennelain voimaantulon jälkeen.

Uber
Uber-sovellus kännykän näytöllä.
Antti Kolppo / Yle

Korkein oikeus on hylännyt viiden pääkaupunkiseudulla toimineen Uber-kuskin valituslupahakemukset.

Käräjäoikeus tuomitsi Uber-kuljettajat sakkorangaistuksiin luvattomasta taksiliikenteestä, joka oli tapahtunut ennen uuden liikennepalvelulain voimaantuloa.

Tuomiot annettiin kuitenkin vasta vuoden 2018 elokuussa eli uuden lain astuttua voimaan.

Käräjäoikeus katsoi, ettei uuden lain soveltaminen olisi johtanut vastaajien kannalta lievempään lopputulokseen.

Kuljettajat hakivat KKO:lta valituslupaa suoraan käräjäoikeuden ratkaisuun niin sanotulla ennakkopäätösvalituksella. Heidän mukaansa syytteet olisi pitänyt hylätä sillä perusteella, ettei Uber-ajo enää elokuussa ollut rangaistavaa.

– Me arvioimme, onko tämä asia lain soveltamisen kannalta muissa vastaavissa jutuissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden takia tärkeä saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi, ja nyt näissä viidessä tapauksessa ennakkopäätösperuste ei täyttynyt, eli valituslupaa ei myönnetty, korkeimman oikeuden esittelijä Heidi Myllys tähdentää.

Viiden kuljettajan osalta käräjäoikeuden sakkotuomio jää siis voimaan.

Korkein oikeus muistuttaa, että sekä tekoaikaan voimassa olleessa taksiliikennelaissa että uudessa liikennepalvelulaissa taksiliikenteen harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi ja luvaton toiminta rangaistavaksi.

Taksilupaa pitää edelleen hakea Trafista ennen kuin liikennöinnin voi aloittaa.

Hovissa vireillä yli 100 Uber-kuljettajien asiaa

Helsingin hovioikeus keskeytti marraskuussa lähes kolmenkymmenen Uber-kuljettajan rikosasioiden käsittelyn siksi aikaa, kun korkein oikeus pohti päätöstään.

Nyt vireillä olevien tapausten käsittely jatkuu normaalisti, kertoo Helsingin hovioikeuden hallinnollinen lakimies Suvi Niemelä.

Hovioikeudessa on tällä hetkellä vireillä yli 100 Uber-kuljettajien asiaa. Ne kaikki ovat tulleet hovioikeuden käsiteltäviksi tämän vuoden aikana, ja useita kymmeniä lakimuutoksen jälkeen.