Kaivojen omistajien kannattaa seurata vesitilannetta – Vedenpinnat tavanomaista alempana Etelä-Savossa

Matalille ranta-alueille asennettuja vesiputkia voi uhata jäätyminen.

Lyhyet
Valuva vesihana.
Isto Janhunen / Yle

Järvien ja pohjavesien pinnat ovat tavanomaista alempana Etelä-Savossa. Asiasta tiedottaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kesä oli kuiva ja syksy vähäsateinen. Myös marraskuussa sademäärä oli vain noin kolmanneksen tavanomaisesta, joten maakunnan järvet ovat jäätyneet tai jäätymässä selvästi keskimääräistä alhaisempiin lukemiin.

Matalille ranta-alueille asennettuja vesiputkia voi uhata jäätyminen, jos järven vedenpinta on jäätyessään poikkeavan alhaalla. Jos talvesta tulee pitkä ja kylmä, alhainen vedenkorkeus voi joissakin vesistöissä aiheuttaa ongelmia hapen riittävyyteen.

Saimaan vedenkorkeus on laskenut reilut 20 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä tasoa alemmaksi. Saimaan vedenkorkeus jatkaa laskuaan talven aikana, ellei talvesta tule tavallista leudompi ja runsassateinen.

Vuoksen vesistöalueen järvistä Sulkavan Lohnanjärven vedenpinnan korkeus sivuaa ajankohdan alinta havaintoa koko sadan vuoden havaintojaksolla.

Kyyveden pinta on tällä hetkellä 40 senttimetriä tavanomaista alempana. Myös Mäntyharjun latvajärvien kuten Synsiän ja Iso-Naakkiman vedenpinnat ovat selvästi matalalla.

Kuivuus verottaa myös pohjavesiä, joten kaivojen omistajien on syytä seurata vesitilannetta.

Etelä-Savossa pohjaveden pinnat ovat pienissä ja keskisuurissa muodostumisessa 30–40 senttimetriä ajankohdan keskiarvoja alempana. Maan jäädyttyä pohjavettä ei juurikaan muodostu, joten vedenpinnat alkavat laskea kulutuksen mukaisesti.

Vedenlaatu voi heikentyä kuivuusjakson aikana. Jos vettä tulee kaivoon eri maakerroksista kuin normaalisti, veteen voi tulla esimerkiksi maku- tai hajuhaittoja.

Lue myös:

Järvien vedenpinnat paikoin poikkeuksellisen alhaalla – Viimeksi tilanne on ollut huonompi liki 80 vuotta sitten

Vedenpinnat ovat paikoitellen poikkeuksellisen alhaalla: seurauksena voi olla kalakuolemia ja kaivojen kuivumista, mutta Saimaan norpat ja vesiliikenne pärjäävät