Toimiston historiassa suurin yksittäinen tapahtuma, joka poiki näin paljon ilmoituksia – Trafin ajokorttitietopalvelusta kymmeniä ilmoituksia tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetulle tulleiden ilmoitusten määrä on kasvanut hurjasti viime vuodesta.

tietosuoja
tuulilasi ja ratti
Esko Jämsä / AOP

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut kymmeniä ilmoituksia pelkästään liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ajokorttitietopalveluun liittyen. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo Ylelle, että ilmoituksia on tällä hetkellä yli 50. Hänen mukaansa määrä on toimiston historiassa suurin yksittäinen tapahtuma, joka on poikinut näin paljon ilmoituksia.

– En muista, että yksittäisestä asiasta olisi tullut yhteydenottoja näin paljon, Aarnio sanoo.

Hänen mukaansa toimistossa ei tehdä tilastointia siitä, mitkä asiat poikivat eniten valituksia.

Tietosuojavaltuutettu on aiemmin kritisoinut voimakkaasti Trafin ajokorttitietopalvelua siitä, että palvelussa on julkaistu huomattavasti enemmän tietoja kuin liikennepalvelulaki edellyttää.

Trafin kesällä avatussa tietopalvelussa on voinut hakea ihmisten ajokorttitietoja ilmaiseksi ja voinut esimerkiksi selvittää, onko jollakulla ihmisellä voimassa oleva ajo-oikeus.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt selvitystä Trafin palvelujen tietosuojasta.

Viestintäviraston arvion perusteella Trafin sähköisten kuluttajapalvelujen määrittely ei ole kaikin osin onnistunut, kertoi liikenne- ja viestintäministeriö keskiviikkona tiedotteessa. Trafin palvelujen arvioitiin kuitenkin olevan muita vastaavia valtionhallinnon järjestelmiä paremmalla tasolla. Trafin kuljettajatiedot-palvelua ei palauteta käyttöön nykyisessä muodossa.

Ilmoituksia yli 9 000

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut tänä vuonna kaksinkertainen määrä ilmoituksia viime vuoteen verrattuna. Aarnion mukaan tähän mennessä ilmoituksia on tullut kaikkiaan noin 9 400. Viime vuonna niitä oli hieman alle 4 000.

Aarnio sanoo, että pelkästään tietoturvaloukkauksiin liittyviä ilmoituksia on tullut yli 2 000. Kyseessä on uusi tietotyyppi ja määrä on ylittänyt tietosuojavaltuutetun toimiston arviot selvästi.

Tietoturvaloukkaukset liittyvät ihmisten tarkastusoikeuteen, kielto-oikeuden käyttöön liittyviin asioihin ja virheenoikaisuun, selvittää Aarnio.

– Tietoturvaloukkausasioihin liittyy aina se, että me arvioimme sitä, milloin rekisterin pitäjän pitää tietoturvaloukkauksista ilmoittaa rekisteröidyille.

Myös ylikansallisia asioita, eli tapauksia, joissa suomalainen on joutunut vaikeuksiin ostettuaan ulkomaisesta verkkokaupasta jotakin, on tullut noin 600.

– Nyt pystymme auttamaan myös ylikansallisissa tietosuoja-asioissa, Aarnio sanoo.

"Ihmiset oppineet käyttämään paremmin oikeuksiaan"

Euroopan unionin yhteinen uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan tämän vuoden toukokuussa. Ilmoitusten määrän kasvu selittyy Aarnion mukaan osaltaan sen vuoksi ja toisaalta siksi, että ilmoituksen tekeminen on helppoa.

– Tietosuoja on noussut vahvasti esiin julkisessa keskustelussa ja ihmiset ovat ilahduttavasti oppineet käyttämään paremmin heille kuuluvia oikeuksia ja siinä mielessä tämä kehitys on myönteistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on ennakoinut, että ilmoitusten määrä tasaantunee ensi vuonna. Jos tietoturvaloukkauksia koskevia ilmoituksia tulee yhtä paljon, niin se tietää Aarnion mukaan ongelmia.

Lue myös:

Bernerillä ja kansliapäälliköllä täysin eri kertomus Trafi-sotkusta – Kansliapäällikkö: Kuulimme ongelmista jo lokakuussa

Kohun silmässä ollut Trafi avaa osan asiointipalveluistaan lauantaina