Suomalaisten luottamus sosiaalisen mediaan romahti – perinteinen media koetaan selvästi laadukkaampana

Luottamus sosiaaliseen mediaan on laskenut vuoden aikana, samalla kun luotto perinteiseen mediaan on säilynyt lähes ennallaan.

Verkossa saattaa kulua tunteja työpäivän aikana työhön liittymättömissä asioissa, tutkimukset maailmalla osoittavat. Kuva: AOP

Suomalaiset luottavat perinteiseen mediaan selkeästi sosiaalista mediaa enemmän, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun). Sanomalehtien Liiton teettämä kyselytutkimus kertoo, että suomalaisten luottamus sosiaaliseen mediaan on laskenut vuoden aikana tuntuvasti, samalla kun luotto perinteiseen mediaan on säilynyt lähes ennallaan.

Kyselytutkimuksessa ihmisiä pyydettiin arvioimaan verkossa julkaistavien uutismedioiden laadukkuutta. Suomalaiset arvioivat perinteisen median, kuten Yleisradion ja sanomalehtien digitaaliset palvelut, selvästi sosiaalista mediaa laadukkaammaksi uutissisällöksi.

Tulos on mielenkiintoinen, sillä vielä muutama vuosi sitten sosiaalisen median kanavat olivat lähempänä joitakin kotimaisia uutismediapalveluja. Nyt perinteisen median asema suhteessa sosiaaliseen mediaan näyttää taas vahvalta.

Yleisradio pysyi kärjessä, sanomalehdet paransivat hieman

Asteikolla yhdestä kymmeneen, Yleisradion tulos on sama 7,9 kuin vuotta aiemmin. Sanomalehtien vuoden takainen tulos: 7,4 on taas noussut 7,5:een.

Sen sijaan sosiaalisen median, kuten Googlen, YouTuben, Twitterin, LinkedInin, Facebookin, WhatsAppin ja Instagramin tulokset ovat romahtaneet, eivätkä ne enää kilpaile tasapäin perinteisen median kanssa.

Google sai arvosanaksi 5,5, Facebook 4,1, WhatsApp 3,7 ja Instagram 3,5. Vuotta aiemmin vastaavien palveluiden arvosanat olivat vähintään 1,5 numeroa korkeammat.

Digitaalisten uutismedioiden laadukkuus Kuva: Yle

WhatsApp suosituin some-kanava, Snapchatin käyttö laskussa

Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen arvioi, että muutoksen merkitystä lisää sosiaalisen median laadun putoaminen eniten juuri 15–24-vuotiaiden keskuudessa, eli heidän, jotka tuntevat nämä palvelut parhaiten.

Suosituin sosiaalisen median palvelu on suomalaisten mielestä WhatsApp. 70 prosenttia vastaajista ilmoittaa käyttävänsä sitä. Facebookia ilmoittaa käyttävänsä 60 prosenttia ja YouTubea 59 prosenttia vastaajista.

Uudempien, erityisesti nuorten suosimien sosiaalisen median palvelujen käyttö on tutkimuksen mukaan vähentynyt vuoden aikana. Snapchatia käytti vuosi sitten 15–24-vuotiasta 58 prosenttia, nyt sitä käyttää enää 48 prosenttia.

Asenteet sosiaalista mediaa kohtaan muuttuneet kriittisemmiksi

Epäluulot ja kriittisyys sosiaalista mediaa kohtaan näyttävät lisääntyneen. Viisi vuotta sitten 25 prosenttia, eli joka neljäs suomalainen, koki sosiaalisella medialla olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia omaan elämäänsä. Nyt jopa 41 prosenttia, eli noin kaksi viidestä suomalaisesta, koki somen tuovan kielteisiä vaikutuksia.

Myös huolet yksityisyyden suojasta sosiaalisessa mediassa ovat kasvaneet. Kun viisi vuotta sitten 47 prosenttia, eli lähes puolet suomalaisista, oli huolissaan yksityisyydestään, nyt huolta koki peräti 72 prosenttia, eli yli kaksi kolmesta vastaajasta.

Sirpa Kirjonen Sanomalehtien Liitosta arvioi merkittävämmäksi syyksi sosiaalisen median suosion laskuun siellä jaettavat epätodet ja tietoisesti valheelliset uutiset sekä suomalaisten lisääntyneen huolen yksityisyyden suojasta.

Hänen mukaansa uutiset amerikkalaisten verkkoyhtiöiden käyttäjistään keräämien tietojen väärinkäytöksistä eivät voi olla vaikuttamatta sosiaalisen median mielikuvaan ja sen käyttöön.