Hyppää sisältöön

Vaaratiedote: Teuvan kunnan vesihuoltolaitoksen vettä ei enää tarvitse keittää

Vaaratiedote Teuvan kunnan vesihuoltolaitoksen vettä ei enää tarvitse keittää. Teuvan kunnan Kantatie 67:n eteläpuolelle sekä Teerenpaikalle 18.12.2018 annettu ruoka- ja juomaveden keittokehotus ei enää ole voimassa.

Keittokehotus annettiin veden epäillyn saastumisen vuoksi. Uusintanäytteet on noudettu 18.12 ja 19.12.2018.

20.12.2018 laboratoriosta saatujen tietojen mukaan vedessä ei ole todettu ulosteperäisiä mikrobeja.

Lisätietoja löytyy verkkosivuilta www.teuva.fi sekä www.llky.fi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Varningsmeddelande

Vattnet från Östermark kommuns vattentjänstverk behöver inte längre kokas.

Uppmaningen om att koka mat- och dricksvattnet som utfärdades 18.12.2018 för området söder om stamväg 67 samt Teerenpaikka i Östermark kommun är inte längre ikraft.

Uppmaningen att koka vattnet gavs på grund av misstanke om förorenat vatten. Nya prover har tagits 18.12 och 19.12.2018.

Enligt laboratoriets meddelande 20.12.2018 har inga mikroorganismer från avföring konstaterats i vattnet. Mer information på adresserna www.teuva.fi samt www.llky.fi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

.
.