Pori ja Rovaniemi vesistöjen merkittävimmät tulvariskialueet

Myös pääkaupunkiseutu on erittäin merkittävää tulvariskialuetta.

tulvat
Raumalla tulvii.
Raumalla tulvi viime kesänä, mutta kaupunki on poistettu tulvariskialueiden joukosta.Satakunnan pelastuslaitos

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt lähivuosien merkittävimmät turvariskialueet (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa on päätöksen mukaan 22 merkittävää tulvariskialuetta, joista 17 on sisävesistöjen varrella ja viisi meren rannikolla. Päätös on voimassa vuoteen 2024.

Suurimmat vesistöjen varren tulvariskit ovat edelleen Kokemäenjoen varrella Porissa ja Kemijoen varrella Rovaniemellä. Meriveden noususta aiheutuu merkittäviä riskejä muun muassa pääkaupunkiseudulla.

Merkittävillä tulvariskialueilla tulva voi pahimmillaan koskea noin 40 000 asukasta ja 25 000 rakennusta.

Uusia ja poistuneita alueita

Uusina tulvariskialueina maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt listaansa Lapväärtin ja Pyhäjoen alaosan sekä Kemin kaupungin. Aiempaa pienemmäksi tulvariski on todettu Jyväskylässä sekä Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueilla, jotka on nyt jätetty pois merkittävien tulvariskialueiden joukosta.

Myös Salo on jätetty pois tulvariskilistasta, koska Uskelanjoen jääpatojen torjuntatoimet ovat edenneet hyvin.

Ilmastonmuutos taustalla

Lähivuosina ja -vuosikymmeninä tulvariskeihin vaikuttaa ilmastonmuutos. Myös asumisen keskittyminen tulvavaarassa oleville seuduille vaikuttaa.

Arvioiden perusteella Suomen tulvariskit kaksin- tai kolminkertaistuvat vuoteen 2100 mennessä.

Tulvasuojeluun pitää Suomen ympäristökeskuksen mukaan käyttää voimavaroja. Uusimpien arvioiden perusteella tulvista aiheutuisi vuosisadan lopulla todennäköisesti vuosittain noin 30 miljoonan euron suorat vahingot ja yli 500 asukkaan koti kastuu, jos mitään tulvanaikaisia toimenpiteitä ei toteuteta.