Selvitys: Simon kirjaston kannattaa jatkaa itsenäisenä

Simossa esitetään kirjastotoimenjohtajan palkkaamista.

kirjastot
Varastokirjoja esillä kirjaston tiloissa
Meri-Lapin kirjastoselvityksen perusteella esimerkiksi Kemin ja Simon kirjastoja ei kannata yhdistää.Kati Siponmaa / Yle

Simon sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle kirjastotoimen johtajan palkkaamista. Simolla ei ole ollut kirjastotoimenjohtajaa vuoden 2017 jälkeen, jolloin johtajapalvelun ostaminen Keminmaalta jouduttiin lopettamaan.

Meri-Lapissa on selvitetty Simon ja kahden tai useamman kunnan yhteisen seutukirjaston perustamista. Simon lisäksi selvityksessä ovat olleet mukana Kemi, Tornio ja Keminmaa.

Selvityksen perusteella kirjastojen jatkaminen itsenäisinä on paras vaihtoehto.

– Seutukirjaston perustaminen tulisi joillekin kunnille nykyistä toimintaa kalliimmaksi. Palvelut eivät näissä vaihtoehdoissa paranisi samassa suhteessa panostukseen nähden. Perustamiseen liittyisi myös paljon organisointityötä, joka veisi henkilöstön työaikaa normaalista ja yhä lisääntyvästä kirjastotyöstä, selvityksessä perustellaan.

Vuonna 2017 voimaan tulleen kirjastolain mukaan kirjastolla on oltava riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta ja muuta henkilöstöä.

Vuoden 2017 tilaston mukaan Simon kirjaston henkilöstöresurssi on 2,5 henkilötyövuotta. Keminmaalla henkilötyövuosia on viisi. Kemissä henkilöstöresurssi on 14,12 ja Torniossa 15,43 henkilötyövuotta.