Metamuruja ja polypalloja – Onnistunut polyamoria vaatii uusia sanoja ja vastuunottoa omasta käytöksestä

Kun intiimisuhteessa on enemmän kuin kaksi ihmistä moninkertaistuvat sekä ilo että haasteet. Ensimmäinen suomenkielinen opaskirja neuvoo, miten polyamoriasta selviää järjissään.

Polyamoria
Markus Oja
Henrietta Hassinen / Yle

Markus Ojan elämä vaatii tavanomaista monimutkaisempaa aikataulutusta. Hänellä on kaksi kumppania, joista toinen asuu 130 kilometrin päässä. Ajankäyttö ei yleensä kuitenkaan aiheuta polyamoriselle kolmikolle riitaa.

– Ajankäytöstä kyllä neuvotellaan, mutta siinä oppii ajan myötä hyväksi.

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, niin Oja on parhaillaan tutustumassa ihmiseen 160 kilometrin päässä. Aika näyttää, minkälaiseksi heidän suhteensa muodostuu.

Polyamoria – monisuhteisuusyhdistyksen kouluttajana toimiva Markus Oja on polyamorian konkari. Polyamorisissa suhteissa on samat ilon ja surun aiheensa kuin kahden ihmisen parisuhteessakin, niitä vain saattaa olla enemmän, koska osapuoliakin on enemmän.

– Kun on useampia ihmisiä, jotka rakastavat sinua, ja joita rakastat, kokemus rakkaudesta on vahvempi. Toisaalta kuten kaikissa ihmissuhteissa, myös polysuhteissa on välillä haasteita, ja niitä voi sitten olla äkkiseltään paljon.

Metamuruja ja polypalloja

Näitä ihmissuhteissa väistämättä esiin nousevia haasteita on vaikea käsitellä ja ratkaista, jos omalle suhdemuodolle ei ole vakiintuneita sanoja tai suhteen käyttöohjeita. Neuvoja ja kirjallisuutta on viime vuosina alkanut löytyä, mutta ei suomeksi.

Siksi Polyamoria -monisuhteisuusyhdistys on suomennuttanut polyamorian klassikon, vuonna 2015 ilmestyneen More Than Two -kirjan. Nimellä Kahta kauniimmin julkaistu suomennos helpottaa polyamoriasta puhumista suomeksi. Suomentaja Eeva Talvikallion mukaan urakka ei ollut aivan yksinkertainen.

– Monet kirjassa käytetyistä sanoista kiinnittyvät ihmisten identiteetteihin ja henkilökohtaiseen elämysmaailmaan. Tekstin suomentajana en kokenut, että minulla olisi oikeus laittaa tällaisia sanoja kenenkään suuhun.

Siksi Talvikallio keskusteli erityistermien kääntämisestä niiden ihmisten kanssa, jotka itse elävät polyamorisesti. Esimerkiksi sana metamuru, jolla voi viitata kumppanin muihin kumppaneihin, osoittautui polyjen parissa jo varsin tunnetuksi.

Toisille termeille, kuten englannin sanasta "molecule" (molekyyli) johdetulle polyculelle vakiintuneita vastineita ei löytynyt.

– Polycule tarkoittaa tiettyä erilaisista kumppanuus- ja metamurusuhteista koostuvaa polysuhdekokonaisuutta. Jotkut ovat käyttäneet suomenkielisiä sanoja polykuvio, polypallo ja polyverkosto. Vakiintunutta suomenkielistä vastinetta termille ei kuitenkaan ole, Talvikallio selittää.

Eeva Talvikallio
Eeva TalvikallioHenrietta Hassinen / Yle

Jaettu sanasto on tärkeää, jotta asioista olisi ylipäätään mahdollista puhua ja jotta polyamoristen suhteiden erityisiä haasteita olisi mahdollista käsitellä.

– Jos ei ole sanastoa, jolla puhua aiheesta, on mahdotonta tuoda esiin haasteita ja keskustella niistä siten että ihmiset ymmärtävät mitä tarkoitat. Väärinymmärrysten mahdollisuus on silloin suuri, Oja sanoo.

Mustasukkaisuus kertoo jostain syvemmästä tarpeesta

Kahta kauniimmin -kirjan läpi kulkee ajatus eettisyydestä. Se antaa käytännön neuvoja siihen, miten useamman kuin kahden ihmisen suhteessa nouseviin ristiriitoihin voi löytää ratkaisuja. Kirjassa myös korostetaan jokaisen polyamorisessa kuviossa elävän vastuuta omasta käytöksestään suhteessa.

Yksi usein esiin nouseva haaste polyamorisissa suhteissa on mustasukkaisuus. Se on tuttu tunne kaikille ihmissuhteissa oleville, riippumatta suhteen osapuolten määrästä.

– On joskus esitetty sellainen illuusio, että polyt eivät kokisi mustasukkaisuutta. Se ei pidä paikkansa ollenkaan, Oja naurahtaa.

Ojan mukaan mustasukkaisuus on polyamorisissa suhteissa aivan omanlaisensa haaste, jonka selvittämisessä pitää uskaltaa mennä syvemmälle tunteisiin. Ulospäin näkyvä mustasukkaisuus on yleensä vain oire, se ei kerro mustasukkaisuuden perimmäisestä syystä.

– Jos toinen kumppani tulee mustasukkaiseksi nähdessään minun suutelevan toista kumppania, niin suudelma itsessään ei ole se ongelma vaan laukaiseva tekijä ja taustalla voi olla pelko vaikka hylätyksitulemisesta. Myös huono itsetunto voi aiheuttaa tässä mustasukkaisuutta.

Markus Oja
Markus Oja Henrietta Hassinen / Yle

Jokainen parisuhde on jokapäiväinen valinta

Polyamorissa suhteissa elävät ovat valinneet elämäntavan, joka poikkeaa vallitsevista normeista ja odotuksista. Samalla he altistuvat arvostelulle ja hyökkäyksille. He joutuvat jatkuvasti perustelemaan ja puolustelemaan omaa tapaansa elää.

Markus Oja toivoo, että nyt suomeksi käännetty kirja omalta osaltaan auttaisi hälventämään polyamoriaa kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja pelkoja.

Mitä kirja sitten voi antaa kahden hengen parisuhteessa eläville? Suomentaja Eeva Talvikallio yhtyy kirjan ajatukseen, että ihmissuhde on valinta, joka on tehtävä alati uudelleen.

– Myös monogaamisissa (yksiavioisissa) suhteissa elävien olisi hyvä muistaa, että suhteen jatkaminenkin on valinta. Yhdessäjatkamisen valinnasta ja ihmissuhteen hyvinvoinnista on kannettava vastuu.

– Rohkenen väittää, että moni elää onnettomassa suhteessa, koska ei täysin ymmärrä omaa vastuutaan suhteessa jatkamisen valinnasta. Suhteessa oleminen ei myöskään ole mikään itseisarvo, Talvikallio pohtii.

Myös Markus Oja korostaa jokaisen ihmissuhteen osapuolen vastuuta suhteen hyvinvoinnista.

– Jos et pidä huolta siitä, että kumppanisi haluaa olla kanssasi, niin helposti käy se perinteinen erilleen kasvaminen.

Tämä ajatus pätee kaikkiin intiimisuhteisiin, oli sitten kyse kahden, kolmen tai useamman ihmisen suhdeverkostosta. Myös muutoksen ja menettämisen pelko ovat kaikissa ihmissuhteissa läsnä. Suomentaja Eeva Talvikallio rohkaisee silti rakastamaan.

– Muutos ja kaaos ovat väistämätön osa elämää. Jos haluaa rakastaa, on oltava rohkea ja rakastettava tässä ja nyt.

Lisää tietoa polyamoriasta: Polyamoria -monisuhteisuuusyhdistyksen nettisivut (siirryt toiseen palveluun)

Keskustelu on suljettu siinä esiintyneiden asiattomien kommenttien takia.