Hyppää sisältöön

Autonsa vaihtaneelle yllätyskulut vanhan auton piilevästä viasta – kuluttaja voi joutua vastuuseen autoliikkeelle aiheutuneesta isosta vahingosta

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että vaihtoauton luovuttaneen miehen tulisi korvata osa yli 8 000 euron korjauskuluista. Piilevän tyyppivian löysi auton uusi omistaja.

Suomessa myydään vuosittain vuosittain 600 000 käytettyä autoa. Niistä puolet myydään autoliikkeissä. Kuva: Mikko Koski / Yle

Käytetyn Audin antaminen vaihdossa käytetyn Volkswagenin ostoon tuli kalliiksi itäsuomalaisessa autoliikkeessä kaupat tehneelle miehelle. Audista löytyi tyyppivika sen jälkeen, kun se oli myyty liikkeestä uudelle omistajalle.

Moottori söi öljyä enemmän kuin olisi pitänyt, vaikka Audin vaihdossa antanut mies oli vakuuttanut öljynkulutuksen olevan normaalia.

Auton moottoriremontti ja jakoketjun vaihto maksoivat 8 400 euroa. Suuren osan kuluista korvasi maahantuoja, mutta vaihtoauton vastaanottanut liike joutui maksamaan korjauksesta 2 400 euroa.

Kuluttajariitalautakunta (siirryt toiseen palveluun) suosittaa, että Audin aiempi omistaja maksaa summasta puolet.

Lautakunta katsoo, että miehen vaihdossa luovuttama auto oli ollut olennaisesti huonommassa kunnossa kuin autoliike olisi voinut kaupantekovaiheessa odottaa.

Jos on iso piilevä vika, josta kumpikaan osapuoli ei tiedä, voi korvausvastuu syntyä kuluttajalle.

Pauli Ståhlberg

– Jos vaihtoauto on olennaisesti huonompi, jos siinä on joku iso piilevä vika, josta kumpikaan osapuoli ei tiedä, niin tällöinkin voi korvausvastuu syntyä kuluttajalle, perustelee kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg lautakunnan yksimielistä päätöstä.

Ståhlbergin mukaan tämänkaltaisten vikojen ilmeneminen on harvinaista. Hän korostaa, että kuluttajan pitää kertoa kaikki merkittävät asiat, jotka hän autostaan tietää.

– Jos kuluttaja vastoin omaa parempaa tietoaan vakuuttaa jonkun seikan olevan kunnossa autossa, niin hän voi vastata tästä tiedosta. Näin siitä riippumatta, tietääkö hän tiedon olevan väärä.

Autoliikkeellä on puolestaan velvollisuus tarkastaa vaihtoauto riittävän huolellisesti. Jotkut liikkeet katsastuttavat auton tai tekevät vastaavan tasoisen tarkastuksen itse. Ståhlbergin mielestä tämä on virhevastuun kannalta yleensä riittävää.

Jos kuluttaja tahallaan antaa väärän tiedon tai salaa jonkin merkittävän vian, autoliike voi vedota siihen, vaikka ei olisi vaihtoautoa tarkastanutkaan.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg arvioi, että etenkin isot liikkeet tarkastavat autot huolellisesti. Kuva: Mikko Koski / Yle

Autoalan Keskusliitto haluaa avoimuutta vaihtoautokauppaan ja suosittaa, että autoliikkeet ottaisivat käyttöön tarkastuslomakkeita, joihin kirjattaisiin tiedot vaihtoautoista.

Niitä ovat ottaneet käyttöön ainakin isot autoliikkeet. Omistaja vahvistaa tiedot oikeiksi allekirjoituksellaan.

– On hyvä, että tällaisella lomakkeella saadaan kerättyä tietoa autosta. Mutta pitää olla jossain määrin varovainen, ettei kuluttaja kaupantekotilanteessa tule kertoneeksi autosta jotakin, mitä hän ei tiedä varmuudella, korostaa Ståhlberg.

Jos on vikoja, asiakkaan velvollisuus on kertoa meille, mitä ne ovat.

Mikko Koivunen

Vehon pääkaupunkiseudun aluejohtaja Mikko Koivunen sanoo, että käytössä olevalla ostotarkastuslomakkeella on iso merkitys kaupassa, sillä se tuo varmuutta molemmin puolin.

– Jos on vikoja, asiakkaan velvollisuus on kertoa meille, mitä ne ovat.

Koivusen mukaan autonsa vaihdossa liikkeeseen luovuttavilla ei useinkaan ole tietoa heille kuuluvasta vastuusta ennen lomakkeen allekirjoittamista.

– Hyvin harva sen tietää. Arviointihetkellä käydään läpi, mitä tarkoittaa, kun hän siihen nimensä laittaa. Hän on todellakin silloin vastuussa autostaan.

Vehon aluejohtaja Mikko Koivunen kertoo, että Veholla on tekniset arviomiehet kaikissa toimipisteissä. Kuva: Mikko Koski / Yle

Koivunen ei ole kuullut kenenkään kieltäytyneen lomakkeen täyttämisestä. Tosin tuontiautojen kohdalla vaikeuksia tuottaa esimerkiksi se, että omistaja ei useinkaan tiedä, miten autoa on aiemmin huollettu.

Koivunen sanoo, että piileviä vikoja on joskus autoista löytynyt huolellisesta teknisestä tarkastuksesta huolimatta. Jos piilevä vika havaittu vasta silloin, kun vaihtoauto on jo myyty edelleen uudelle omistajalle, on korjauskuluista vastannut liike.

Jossakin vaiheessa viat ja puutteet tulevat ilmi ja niistä aiheutuu erimielisyyksiä ja riitoja.

Pauli Ståhlberg

Pauli Ståhlberg pitää avoimuutta vaihtoautojen kaupassa tärkeänä.

– On erittäin hyvä, että tietoja autosta vaihdetaan mahdollisimman avoimesti, koska jossakin vaiheessa viat ja puutteet tulevat ilmi, ja niistä aiheutuu erimielisyyksiä ja riitoja.

Ståhlberg arvioi, että varsinkin isommat autoliikkeet ovat alkaneet kerätä tietoa ja ne myös tarkastavat autot huolellisesti.

– Sen sijaan tuntuu, että ehkä pienemmät yrittäjät aika nopeasti ottavat auton vastaan ja laittavat sen kiertoon ilman, että autoa riittävästi tarkastetaan ja riittävästi selvitetään kuluttajalta, mitä autossa mahdollisesti on.

Moni auton ostaja etsii auton netistä ja tulee katsomaan sitä liikkeeseen. Liikkeissä kierrellään entistä harvemmin. Kuva: Mikko Koski / Yle

Vantaalaisessa autoliikkeessä kauppoja hierova Jukka Pulliainen on kertonut etukäteen, että vaihdossa liikkeelle tulevassa autossa on vikaa.

– Myyjälle kerroin viasta, ja hän on sen itse todennut. Sen mukaan sitten vaihtohintaa sovitellaan.

Pulliainen sanoo, että hän pyrkii olemaan kaupanteossa rehellinen.

Todennäköisesti monet yrittävät peitellä vikoja.

Jukka Pulliainen

– Uskoisin, että vastuu on molemminpuolinen. Jos tässä autossa, jonka minä olen mahdollisesti ostamassa, on jotain vikaa niin uskoisin, että myyjällä on siihen vastuu. Ja jos minä vaihtoauton tuojana jätän kertomatta jotakin, niin vastaanhan se asia tulee.

– Mutta todennäköisesti monet yrittävät peitellä vikoja.

Pulliaisen tavoin moni muukin päätyy hankkimaan käytetyn auton autoliikkeestä. Käytettyjä autoja myydään Suomessa vuosittain noin 600 000. Niistä puolet myydään autoliikkeissä.

Lue lisää:

.
.