Valtava muutos koskee jokaista kymenlaaksolaista – uusi Kymsote aloittaa mylläämällä terveyspalvelut uuteen uskoon

Kymenlaakson sotepalvelut ovat yli 5000 ihmisen työpaikka.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Tyttö leikkii neuvolan odotushuoneessa Hämeenlinnassa
Sosiaali- ja tarveyspalveluilla on Kymenlaaksossa edessään muutosten vuosi 2019.Kati Turtola / Yle

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluihin on luvassa useita muutoksia ensi vuoden aikana.

Palvelut järjestää tammikuun alusta lähtien uusi maakunnallinen Kymsote, jolle siirtyy iso joukko tehtäviä, jotka aiemmin ovat olleet kuntien tai sairaanhoitopiiri Carean vastuulla.

Palvelujen saatavuuteen ja sijaintiin uusi vuosi ei tuo välittömiä muutoksia.

Esimerkiksi terveysasemien, lastenneuvoloiden tai ikäihmisten asumispalvelut pysyvät heti vuoden vaihduttua pääosin entisellään.

– Nykyiset toimipisteet ja puhelinumerot säilyvät. Toisin sanoen yhteyttä voi ottaa vuoden vaihteen jälkeen samoihin paikkoihin kuin tähänkin asti, tiivistää Kymsoten toimitusjohtajana tammikuun alussa aloittava Annikki Niiranen.

Muutosten suunnittelu alkaa

Vaikka kymenlaaksolaisten sotepalvelut säilyvät alkuvuoden ajan pääosin entisellään, alkaa tulevaisuutta koskevien muutosten suunnitteleminen käytännössä heti.

– Vuonna 2019 palveluverkossa ei tapahdu muutoksia, mutta jo tammikuussa alamme miettiä miten palveluja jatkossa tuotamme, sanoo Annikki Niiranen.

Kymsote on sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, jossa kaikista Kymenlaakson kunnista valitut poliittiset päättäjät tekevät ratkaisut.

– Palveluverkosta on tavoitteena päättää ensi kesäkuun yhtymävaltuustossa, aikatauluttaa Niiranen lähikuukausia.

Lääkäri kuuntelee stetoskoopilla lapsen hengitysääniä neuvolassa.
Kymsote on tuottanut 1.1.2019 alkaen kymenlaaksolaisten kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, lastenneuvoloista erikoisssairaanhoitoon ja päihdetyöstä kuntoutukseen ja maahanmuuttajapalveluihin.Yle

Hänen mukaansa yksittäisen asiakkaan tai potilaan ei tarvitse varautua siihen, että jotain nykyistä palvelua ei saisi enää esimerkiksi ensi vuoden jälkeen.

– Ei niin etteikö palvelua saisi, mutta sen voi saada eri muodossa tai eri paikasta. Tarkoitus on, että palvelut tuotetaan järkevästi ja kustannustehokkaasti. Toivottavasti pystymme myös lisäämään palveluita.

Kymsoten valmisteluvaiheessa aiemmin syksyllä ovat jo nousseet esiin Kymsoten laaja kehittämisohjelma, jossa muun muassa sähköisten ja liikkuvien palvelujen lisääminen on yksi kehittämiskohde. Myös esimerkiksi terveysasemien aukiolot iltaisin sekä asemien määrä ja sijainti on herättänyt pohdintaa.

– Käymme koko verkoston läpi, ja mietimme, millä keinoin tuotamme jatkossa palveluja, muutenkin kuin niin sanotuissa kivijalkapisteissä, muotoilee lähikuukausien suunnittelun sisältöä Annikki Niiranen.

Väliaikaisia muutoksia terveysasemien vastaanottoaikoihin tulee heti vuoden vaihduttua Kotkassa, jossa iltakuuteen jatkuneesta aukiolosta luovutaan alkuvuoden ajaksi. Tammi-helmikuun ajan Kymenlaakson kaikki terveysasemat ovat avoinna kello 8 - 16. Terveysasemien laajennettu aukiolo iltakuuteen jatkuu maaliskuussa.

Päivystysruuhkia vuodenvaihteessa?

Kymenlaaksolaisille tarjottavien terveys- ja sosiaalipalvelujen remontti saattaa kuitenkin näkyä sairaaloiden päivystyksissä ruuhkina jo vuoden ensimmäisinä päivinä.

Syynä tähän on heti vuoden vaihduttua yöllä käyttöön otettava uusi koko maakuntaa ja kaikkia kymenlaaksolaisia koskeva potilastietorekisteri. Se korvaa aiemmat kuntien ja sairaanhoitopiiri Carean (siirryt toiseen palveluun) erilliset potilastiedot.

Pohjois-Kymen sairaalan päivystys
Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa ja keskussairaalassa Kotkassa on heti vuoden vaihduttua hyvä varautua venyneisiin odotusaikoihin. Juha Korhonen / Yle

Uuden rekisterin tavoitteena on helpottaa hoidon kannalta tarpeellisten terveystietojen kulkemista hoitoalan ammattilaisten välillä riippumatta siitä, missä Kymsoten toimipisteessä asiakas on hoitoa saanut.

Tammikuun alussa Kymsoten johtavana ylilääkärinä aloittavan Arto Toivasen mukaan hyvä hoito vaatii kaikkia tarpeellisia tietoja potilaan terveydestä ja esimerkiksi aiemmista tutkimuksista.

– Tämä on iso muutos, tiivistää Toivanen.

Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii runsaan vuorokauden ajan myös vanhan järjestelmän käyttöä, ja osin tarvittaessa jopa potilastietojen kirjaamista paperille kunnes uusi potilastietorekisteri on saatu tammikuun 2. päivänä käyttöön.

Venyviin odotusaikoihin kannattaa varautua etenkin Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksissä.

Myös terveysasemilla ja erikoissairaanhoidossa on varauduttu uuden tietojärjestelmän muutokseen vähentämällä vastaanottoaikoja tammikuun ensimmäisellä viikolla.

Kymmeniä palveluja, tuhansia työntekijöitä

Kymsote on vuoden alusta lähtien Kymenlaakson suurin työnantaja (siirryt toiseen palveluun). Sen palveluksessa on runsaat 5000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Havainnekuva Kymenlaakson keskussairaalan uudisosasta.
Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosa valmistuu Kymsoten ensimmäisen toimintavuoden lopussaSkanska Talonrakennus Oy

Kymsotelle kuuluvia palveluja on viitisenkymmentä. Sairaaloiden, terveysasemien ja muun terveydenhoidon lisäksi Kymsotelle kuuluvat myös muun muassa perheiden sosiaalityö, ikääntyneiden asumispalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut.

Suuri osa palveluista on vuoden 2018 loppuun saakka Kymenlaakson kuntien järjestämää, mutta Kymsote vastaa jatkossa myös tähän asti Carean järjestämistä erikoissairaanhoidon. Myös kuntien ulkoistamien palvelujen sopimukset siirtyvät Kymsotelle.

Alla olevasta luettelosta näet tarkemmin, mistä kaikesta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Kymsote jatkossa vastaa.

Kymsoten palvelut 1.1.2019 alkaen (lähde: sairaanhoitopiiri Carea)

Kaikki Kymsoten palvelut näiltä vuodenvaihteen jälkeen julkaistuilta Kymsoten nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Terveyden- ja sairaanhoito

ensihoito

päivystys

kiirevastaanotto

vastaanotot

poliklinikat

terveyskioski

hoitokeskus

suun terveydenhuolto

kotikuntoutus

erikoissairaanhoito

Lapset, nuoret ja perheet

neuvolat

kotiin vietävät palvelut ja perhetyö

koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

lastentautien poliklinikka ja osasto

lastenneurologian poliklinikka

lastenpsykiatrian yksikkö

nuorten varhaisvaiheen palvelut

nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto

perheiden sosiaalityö

perheoikeudelliset palvelut

lasten ja vammaisten kuntoutuspalvelut

Carea-koulu

turvakotitoiminta

lastensuojelu

Ikääntyneiden palvelut

asiakas- ja palveluohjaus

gerontologinen sosiaalityö, sosiaaliohjaus

hyvinvointiasemat

liikkumista tukevat palvelut

omaishoidon tuki

geriatrinen yksikkö / muistipoliklinikat

kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

asumispalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut

sosiaali- ja kriisipäivystys

aikuissosiaalityö

täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

maahanmuuttajapalvelut

työ- ja päivätoiminta

työelämäpalvelut

Vammaispalvelut

asumispalvelut

laitoshoito

asunnon muutostyöt

taloudellinen tuki

henkilökohtainen apu

kuljetuspalvelut

erityisen tuen keskus

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

vastaanottopalvelut

akuuttipalvelut

psykiatrinen osastohoito

nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto