Vesijohtovedestä löytyi pieniä määriä mikromuovia Lappeenrannassa

Selvitys tehtiin Huhtiniemen vedenottamolla, joka ottaa raakaveden Saimaasta.

mikromuovit
Vettä valutetaan lasiin.
Yle

Lappeenrannan Huhtiniemen vedenottamolta lähtevässä vesijohtovedessä on pieniä määriä mikromuovia, kertoo tuore selvitys.

Mikromuovipitoisuus on noin seitsemän kappaletta litrassa. Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moision mukaan mikromuovi ei aiheuta toimenpiteita.

– Tulos on talousveden käyttäjän kannalta hyvä, Moisio sanoo.

Mikromuovipitoisuus on Lappeenrannan Lämpövoima -yhtiön tiedotteen mukaan pieni, jos sitä vertaa esimerkiksi huonepölystä tai tietynlaisesta ravinnosta löytyneisiin pitoisuuksiin.

Eri tutkimuksissa on arvioitu, että huonepölyn mukana voi altistua noin 37–187 mikromuovikuidulle päivän aikana.

Käsittely näyttää hävittävän mikromuoveja tehokkaasti

Huhtiniemestä jaetaan talousvettä Lappeenrannan taajama-alueelle.

Raakavesi laitokselle tulee Saimaasta Sunisenselältä. Raakavesi suodattuu hiekkakerrosten läpi laitokselle, jossa veden happamuus säädetään kalkilla ja desinfioidaan UV-käsittelyllä ennen verkostoon johtamista.

Vedenkäsittely näyttää selvityksen mukaan vähentävän mikromuoveja tehokkaasti, sillä raakavedessä mikromuovia oli huomattavasti enemmän.

Saimaassa vedenottoputken kohdalla laitoksen edustalla mikromuovipitoisuus oli hieman yli 40 kappaletta litrassa. Toisessa, rannasta etäämmällä olevassa järvipisteessä ja syvemmällä kohdalla mikromuovipitoisuus oli hieman alle 80 kappaletta litrassa.

Mikromuovi herättää keskustelua

Mikromuoveilla tarkoitetaan pieniä, alle viiden millimetrin kokoisia muovihiukkasia.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy teetti selvityksen Huhtiniemessä, sillä vesistöissä oleva mikromuovi on herättänyt yleistä mielenkiintoa ja keskustelua.

– Halusimme sen takia omakohtaista tarkennettua tutkimustietoa meidänkin osalta, vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo.

Huhtiniemen vedenottamo on Lappeenrannassa ainoa, joka ottaa raakaveden Saimaasta.

Linjassa aiemmin tehdyn selvityksen kanssa

Huhtiniemen tulokset noudattelevat Suomessa aiemmin tehdyn alustavan selvityksen tuloksia. Sen mukaan vedenkäsittelyprosessit näyttäisivät poistavan tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan.

Selvityksessä tutkittiin talousveden valmistukseen käytettävää raakavettä, vesijohtoverkostoon lähtevää käsiteltyä talousvettä ja verkostovettä kolmelta erityyppiseltä vedenkäsittelylaitokselta sekä niiden jakelualueilta.

Esiselvitys oli näytemäärältään suppea, joten tuloksista ei voi vetää johtopäätöksiä mikromuovien esiintyvyydestä verkostovesissä laajemmin.