Hyppää sisältöön

Pienelle osalle yksityisen puolen hammaslääkäreistä kasautuu selvästi tavallista enemmän potilasvahinkoja

Hammaslääkäriliitto ja Potilasvakuutuskeskus eivät ilmoita Valviralle edes kertyvistä vahingoista.

Yksityisille hammaslääkäreille kasautuvat potilasvahingot eivät välttämättä päädy Valviran tietoon, vaikka niitä olisi kymmeniä. Asia selviää STT:n haastattelu- ja asiakirjalähteistä.

Esimerkiksi Potilasvakuutuskeskus (PVK) tai Hammaslääkäriliitto ei ilmoita kertyvistä vahingoista sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle. Mistä Valvira ei mitään tiedä, ei se osaa kysyäkään, vaikka sillä tiedonsaantioikeus onkin. Asiakkaalla ei ole mitään keinoa vertailla eri ammattilaisten vahinkoalttiutta.

Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtajan Matti Pöyryn mukaan liiton roolina ei ole ilmoittaa ongelmista.

– Kyllä yhteyden Potilasvakuutuskeskuksen ja valvontaviranomaisten välillä täytyy toimia. Meillä ei ole valvontaroolia tai mahdollisuutta lähteä puuttumaan siihen.

Yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen PVK:sta sanoo, ettei keskuksen tehtävänä ole etsiä syyllisiä tai ilmoittaa kasautuvista vahingoista, vaan korvata potilaalle aiheutuneet vahingot lain mukaan. Tehtävä on rajattu hänen arvionsa mukaan näin, jotta lääkärit eivät piilottelisi hoitovahinkoja.

Potilaalle aiheutunut vahinko korvataan yleisimmin tilanteissa, joissa terveysalan kokenut ammattilainen olisi voinut välttää vahingon toimimalla toisin. Korvauksia voi saada myös syistä, jotka eivät johdu hoidon antajasta, kuten teknisestä viasta välineissä.

Liitto muutti vakuutuskäytäntöjä

Hammaslääkäriliiton johdossa ymmärrettiin jo 1990-luvun alkupuolella, että muutamille yksityisen puolen hammaslääkäreille kertyy paljon potilasvahinkoja. Vuonna 1994 Pöyry kirjoitti liiton lehden pääkirjoituksessa muun muassa, että järjestelmä palkitsee huonoja lääkäreitä ja kannustaa turhaan riskien ottoon. Saman vuoden lopulla liitto kertoi rajaavansa ryhmävakuutuksensa ehtoja. Vakuutukseen ei päässyt enää mukaan, jos virheitä oli kertynyt vuosina 1990–1993 yli kaksi kappaletta.

Pois rajatut hammaslääkärit saattoivat kuitenkin jatkaa toimintaansa, koska vakuutuksesta poistaminen ei sinällään vaikuta ammatinharjoittamiseen. Myös potilaat kantelevat vakavista tapauksista Valviralle harvoin.

– Kynnys kanteluihin on ilmeisesti aika korkea. Ei näitä hyvin vakavia asioita tule kovin paljon kantelujen kautta esille, sanoovalvontajohtaja Tarja Holi Valvirasta.

Lakiuudistus voi auttaa

Tiedot potilasvakuutuksista eivät ole julkisia, mutta juttua varten STT tutki yhden hammaslääkärin vahinkohistoriaa asiakirja- ja haastattelulähteistä. Yli 30 vuoden uran tehneelle yksityisen puolen hammaslääkärille oli kertynyt hammaslääkärin oman kertoman mukaan "parisenkymmentä" PVK:n korvaamaa vahinkoa. Hän viittasi tähän määrään useita kertoja, mutta halusi myöhemmin muuttaa sanavalinnan muotoon "toistakymmentä."

Hän itse ei pidä potilasvahinkojen määrää työnkuvaansa nähden suurena. Liiton toiminnanjohtaja Pöyry ei halua arvioida yksittäistapauksia, mutta suostuu arvioimaan yleisesti potilasvahinkojen määrää.

– Kymmeniä korvattuja vahinkoja on paljon. Ei ole monta, joille potilasvahinkoja on kertynyt kymmeniä, Pöyry sanoo.

Koska hammaslääkärin viime vuosien työnjäljestä ei ole tarkkaa kuvaa, STT ei julkaise hänen nimeään. Eduskunnan käsittelyssä on lakiehdotus, jossa PVK:lle ja vakuutuslaitoksille kirjattaisiin mahdollisuus ilmoittaa Valviralle turvallisuutta vaarantavista lääkäreistä. Ilmoitusvelvollisuutta ei tulisi.

– Jos tällainen ilmoitusoikeus olisi, sitä käytettäisiin, PVK:n Plit-Turunen sanoo.

Lue myös:

.
.