Maastopaloja, sortumia ja kaatuneita puita: Luonnonilmiöt työllistivät pelastuslaitosta vuonna 2018

Maastopaloja oli viime vuonna kaksi kertaa edellisvuotta enemmän Pohjois-Savossa.

pelastustoiminta
Kuuset riippuvat raskaan tykkylumikuorman alla.
Toni Pitkänen / Yle

Kuumuus, lumi ja myrskyt työllistivät Pohjois-Savon pelastuslaitosta viime vuonna.

Helteinen kesä lisäsi maastopalojen ja muiden kuin rakennuspalojen määrää selvästi. Maastopaloihin liittyviä tehtäviä oli viime vuonna 159, kun vuonna 2017 niitä oli 80. Pelastuslaitoksella oli myös metsäpalovaaran vuoksi kohotettu valmius kaikilla paloasemillaan useita viikkoja.

Sen sijaan rakennuspalojen määrä laski hieman. Kukaan ei kuollut Pohjois-Savossa tulipaloissa viime eikä edellisvuonna.

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta lähetettiin myös ensimmäistä kertaa palomiehiä sammutustöihin ulkomaille, Ruotsin metsäpaloja sammuttamaan.

Erikoinen luonnonilmiöiden vuosi näkyi myös lumikuormien aiheuttamissa sortumissa ja vahingontorjuntatehtävissä. Sortumia tai sortumavaaraan liittyviä tehtäviä oli 18, edellisvuonna kolme. Tapahtumista 12 sattui muutaman päivän aikana viime huhtikuun alussa.

Vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitoksella oli 521, kun vuonna 2017 niitä oli 372. Näissä korostuivat myrskyjen ja lumikuorman teiden ja rakennusten päälle kaataman puut ja muut vahingontorjuntatehtävät.

Yhteensä Pohjois-Savon pelastuslairtoksen hälytystehtävien määrä kasvoi edellisvuodesta noin 10,5 prosenttia.