Paperisten panttikirjojen vaihtoruletti on piirongin laatikoiden perkaamista vaille valmis

Valtaosa velkojen vakuutena käytettävistä panttikirjoista on siirretty sähköiseen rekisteriin.

lainan takaus
Paperista tehty talo jolla on seteleistä tehty katto.
Panttikirjoja käytettään lainojen vakuutena talokaupoissa.Ismo Pekkarinen / AOP

Omakotilainansa loppuun maksaneet ovat voineet viime aikoina yllättyä, kun lainan vakuutena mahdollisesti olleita kiinteistön panttikirjoja ei enää löydykään paperisina pankin holvista.

Syy on se, että kiinteistöjen panttikirjoja on alettu vaihtaa sähköiseen muotoon. Maanmittauslaitos aloitti panttikirjojen sähköistämisoperaation kesällä 2017.

Valtaosa pankkien hallussa olleista panttikirjoista on jo ehditty vaihtaa sähköisiksi.

– Tähän mennessä sähköiseen rekisteriin on siirretty noin 2,7 miljoonaa panttikirjaa. Käytännössä ne kaikki ovat olleet säilössä pankkien holveissa lainojen vakuutena, johtaja Janne Murtoniemi Maanmittauslaitoksesta kertoo.

Paperisia panttikirjoja on vieläkin pankkien hallussa, mutta Murtoniemi arvelee loppujenkin lainojen vakuutena olevien panttikirjojen vaihtuvan pankkien toimesta sähköiseen muotoon alkuvuoden aikana.

Missä luuraavat loput panttikirjat?

Tilanne on hivenen mutkikkaampi sellaisten panttikirjojen osalta, jotka yhä lymyilevät paperisina esimerkiksi kuntien kassakaapeissa tai vain yksityisten kansalaisten piironkien laatikoissa.

Näitä panttikirjoja arvioidaan olevan vielä noin 700 000 kappaletta.

Ne muutetaan sähköisiksi, jos niitä aiotaan käyttää uuden lainan vakuutena. Paperinen panttikirja vaihdetaan tällöin automaattisesti sähköiseksi.

Paperisten panttikirjojen vaihto sähköiseen muotoon onnistuu haluttaessa myös omatoimisesti tekemällä siitä hakemus Maanmittauslaitokseen ja toimittamalla paperiset panttikirjat johonkin Maamittauslaitoksen konttoriin. Muutos maksaa 19 euroa.

Onko pakko sähköistää?

Paperiset panttikirjat voidaan myös kuolettaa, jos niille ei ole enää tarvetta. Tämä toimenpide on maksuton.

– Muutimme kuolettamisen maksuttomaksi tämän vuoden alussa, koska toivomme näin vauhdittavamme sähköiseen rekisteriin siirtymistä myös niiden panttikirjojen osalta, joita ei käytetä lainojen vakuutena, Janne Murtoniemi kertoo.

Siinä tapauksessa, että panttikirjoja ei löydy, niiden kuolettamista on haettava käräjäoikeudelta. Tällöin maksu on jo satoja euroja ja koko prosessi kestää vähintään puoli vuotta.

Pankin vain asiakkaan etu?

Maanmittauslaitos perustelee sähköistä rekisteriä sillä, että se on turvallinen ja sujuvoittaa huomattavasti talokaupan byrokratiaa, kun panttikirjoja ei enää tarvitse kiikutella pankista toiseen.

Sähköisessä muodossa panttikirjat siirtyvät saman tien myyjältä ostajalle. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy.

Rekisterissä saajana eli panttikirjojen haltijana on taho, jonka hallussa panttikirjat ovat olleet viimeksi.

Jos panttikirjoilla on taattu lainaa, saaja on yleensä lainan myöntänyt pankki, vaikka laina olisikin jo maksettu pois.

– Jos velka on jo maksettu eikä asiakas ota uutta luottoa samaa panttikirjaa vastaan, voidaan sähköinen panttikirja siirtää kiinteistön omistajan nimiin. Edellisen saajan eli pankin on tehtävä tätä koskeva hakemus. Pankit veloittavat siitä maksun palveluhinnastonsa mukaisesti, Finanssialan lakimies Antti Laitila kertoo.

Panttikirjojen siirtely saajalta toiselle ei siten ole välttämättä järkevää, jos panttikirjoja on tarkoitus käyttää vakuutena haettaessa uutta lainaa samasta pankista.

– Asiakkaan kannalta voi olla kätevämpää, että panttikirjojen saajana pysyy asiointipankki. Näin uuden luoton hakeminen ja sen takaaminen panttikirjoilla käy ilman vähintäkään viivettä, Murtoniemi sanoo.

Maanmittauslaitoksen rekisteristä pystyy katsomaan tiettyyn kiinteistöön liittyvät kiinnitykset ja panttikirjojen saajan. Tietopyynnöt ovat maksullisia.

Entä asunto-osakeyhtiöt?

Sähköisen rekisterin rakentamisessa otetaan seuraava iso askel, kun asunto-osakkeiden tiedot muutetaan sähköiseen muotoon ja liitetään osakehuoneistorekisteriin (Asrek).

Uudet perustettavat asunto-osakeyhtiöt liitetään sähköiseen rekisteriin jo nyt, mutta olemassa olevien yhtiöiden siirtäminen alkaa toukokuussa.

Sähköisellä osakehuoneistorekisterillä halutaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa asuntokauppaa ja osakekirjojen panttausta lainojen vakuudeksi samaan tapaan kuin kiinteistöjenkin kohdalla.