Valitukset Kemin lumilinnasta menivät nurin markkinaoikeudessa

Oikeuteen asiasta olivat valittaneet sekä maanrakennuksen että linnan rakennusurakan kilpailutuksessa hävinneet yritykset.

hankinta
Kemin lumilinnaa lumetetaan.
Antti Heikinmatti/Yle

Kemin ympärivuotisen lumilinnan rakennusurakasta tehdyt valitukset ovat kaatuneet markkinaoikeudessa. Ympärivuotisen linnarakennuksen rakentamisesta sekä maanrakennustöistä valitettiin markkinaoikeuteen kilpailutusten jälkeen.

Itse linnarakennuksen rakennustöiden kilpailutuksesta oikeuteen valitti rakennusliike M. Kurtti Oy, joka vaati oikeutta kumoamaan Kemin Matkailu Oy:n tekemän hankintapäätöksen ympärivuotisen lumilinnan päärakennuksen rakennusurakasta.

Rakennusliike vetosi valituksessaan siihen, että kilpailutuksen voittaneen TSV-Rakennus Oy:n tarjous olisi pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Kurtti perusteli asiaa muun muassa sillä, että tarjouksen voittaneella yrityksellä ei ollut tarpeeksi suuria referenssejä vastaavanlaisista urakoista. Ilmoituksen mukaan rakennusurakan arvo on ollut noin 4 768 000 euroa.

Markkinaoikeus päätti jättää valitukset tutkimatta. Markkinaoikeus velvoitti kuitenkin Kemin Matkailu Oy:n korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja, koska matkailuyhtiö kilpailutti hankinnan kaikesta huolimatta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan ja liitti siihen muutoksenhakuohjauksen markkinaoikeuteen.

Oikeus perustelee tutkimattajättämispäätöstään sillä, että Kemin matkailu Oy:tä ei voida pitää hankintalain alaisena hankintayksikkönä. Kemin Matkailu on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö ja tavoittelee voittoa sekä kantaa itse toimintaansa liittyvät riskit. Oikeuden mukaan kyseessä ei siis ollut hankintalain piiriin kuuluva julkinen hankinta.

M. Kurtti Oy:n osalta oikeudenkäyntikulujen korvaussumma on 10 190 euroa. Maanrakennusurakasta valittaneiden Ykkös Infra Oy:n ja Leikkiturva Jussi Oy:n korvaukset ovat 2 750 euroa.

Myös maanrakennusurakan vaatimuksista valitettiin

Linnan maanrakennustöistä oikeuteen valittivat tarjouskilpailussa hävinneet Mestek Oy sekä ryhmittymän muodostaneet Ykkös Infra Oy ja Leikkiturva Jussi Oy.

Ykkös Infra Oy ja Leikkiturva Jussi Oy vaativat yhteisessä valituksessaan, että markkinaoikeus määrää Kemin Matkailu Oy:n maksamaan heille hyvitysmaksuna 28 450 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja. Mestek Oy vaati viime vuoden lopulla jättämässään oikaisuvaatimuksessa kilpailutuksen ja hankinnan uusimista tai 50 000 euron suuruista korvaussummaa.

Molemmissa valituksissa puututtiin maanrakennusurakan kilpailuttamisessa määriteltyyn liikevaihdon vähimmäisvaatimukseen. Mestek Oy katsoi, että sen liikevaihto oli arvioitu liian pieneksi, kaksi muuta valittajaa taas pitivät kilpailutukseen asetettua 700 000 euron rajaa liian korkeana urakan arvoon nähden. Maanrakennusurakan arvo on ilmoituksen mukaan ollut 260 000 euroa.

Markkinaoikeuden päätöksiin voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.