Luonnonsuojelijat valittivat Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavasta

Etelä-Pohjanmaan alueen luonnonsuojelijat ovat tyytymättömiä uuteen vaihemaakuntakaavaan, joka tunnetaan myös turvekaavana.

turvetuotanto
Turpeennostoa Seinäjoen Kurjennevalla.
Turpeennostoa Seinäjoen Kurjennevalla heinäkuussa 2018.Anna Wikman / Yle

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavasta on tehty useita valituksia hallinto-oikeudelle. Valituksia ovat tehneet Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja kaikki sen kymmenen Etelä-Pohjanmaan paikallista luonnonsuojeluyhdistystä.

Kaavapäätös on valittajien mukaan vastoin uusia alueidenkäyttötavoitteita, eikä se täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Kaava ei ohjaa maakunnan energiankäyttöä uusiutuvaa energiaa tukevaksi eikä edistä ilmastotavoitteita.

Valituksen tehneiden luonnonsuojelujärjestöjen mukaan, turpeenkäytön jatkaminen samassa laajuudessa ei edistä maakunnan vesien hyvän tilan saavuttamista ja uhkaa myös edelleen monimuotoisen suoluonnon säilymistä monin paikoin.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa joulukuussa 2018 äänin 48 − 4.

Sen tavoitteena on edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita, sekä turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen. Turvetuotantoon soveltuvien kohteiden määrä on kaavassa nyt noin 13 900 hehtaaria.