Hyppää sisältöön

Mikä erottaa raiskauksen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Yle kertoo, mistä Oulun seksuaalirikosnimikkeissä on kyse

Pyysimme kahta lakiasiantuntijaa kertomaan, mitä esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa käytännössä.

Oulussa on paljastunut useita lapsiin kohdistuneita epäiltyjä seksuaalirikoksia. Kuva: Eeva Riihelä / Lehtikuva

Oulun seksuaalirikoksista epäiltyjä miehiä epäillään tapauksesta riippuen useista eri rikoksista.

Miehiä epäillään tapauksesta riippuen muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Osaa heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta, pahoinpitelystä, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta henkilöltä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Ensimmäinen syyte tapauksista nostettiin eilen keskiviikkona.

Mutta mitä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa? Yle aukaisi muun muassa nämä lakitermit yhdessä käräjätuomari, mediatuomari ja Oulun rikososaston johtaja Janika Kasken ja vanhemman rikoskonstaapeli Milla Kynkäänniemen kanssa. Lisäksi Kynkäänniemi on myös työskennellyt kahdeksan vuotta lapsiin kohdistuneiden väkivaltarikosten tutkinnassa.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lainsäädännön mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on esimerkiksi lapsen koskettelemista vaatteiden päältä tai alta. Se voi olla myös lapsen pakottamista katsomaan seksuaalista sisältöä. Myös väkisin suuteleminen voidaan katsoa lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, jos siinä tapahtuu ihokontakti.

– Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä kyse on yleensä jostain muusta kuin sukupuoliyhteydestä, mutta kuitenkin seksuaalisesta teosta, Janika Kaski kertoo.

Laki määrittelee sukupuoliyhteyden niin, että se on sukuelimellä, muulla ruumiinosalla tai esineellä tehtävää sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon. Sukupuoliyhteys voi olla myös toisen sukupuolielimen väkisin ottamista omaan kehoon.

Joissain tapauksissa lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä voi tapahtua myös sukupuoliyhteys, mutta tekoa ei kokonaisuutena arvosteltaessa pidetä törkeänä.

– Esimerkiksi jos sukupuoliyhteydessä olleet henkilöt ovat suhteellisen samanikäisiä, mutta heidän iässään on sen verran eroa, että katsotaan kyseessä olevan rikos, Kaski sanoo.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytöstä saa vähintään neljä kuukautta vankeutta, ja enintään siitä voidaan tuomita neljä vuotta vankeutta.

Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön rikosnimike täyttyy, mikäli on sukupuoliyhteydessä alle 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa. Teko voi olla kuitenkin törkeä, vaikka sukupuoliyhteyttä ei olisi tapahtunut.

Lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön kriteerit voivat täyttyä myös, jos teko aiheuttaa uhrille hänen iän tai kehitystasonsa vuoksi erityistä vahinkoa tai jos teko tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla.

– Teko on nöyryyttävä esimerkiksi silloin, jos tekijöitä on useampia tai jos tapaukseen liittyy kuvaamista, Milla Kynkäänniemi kertoo.

Rikos voi olla törkeä myös silloin, jos teon tekee lapselle sellainen henkilö, johon lapsi luottaa tai josta lapsi on riippuvainen. Kyse voi olla esimerkiksi lähisukulaisesta tai vaikkapa valmentajasta.

Lisäksi törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö edellyttää sitä, että se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytöstä voidaan tuomita vähintään vuosi vankeutta ja enintään kymmenen vuotta.

Suomessa on valmisteilla lakimuutos, jolla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Nykyään sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa rangaistaan vain lapsen törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksia on tarkoitus ankaroittaa.

Milla Kynkäänniemi on sitä mieltä, että kun lapseen kohdistuu törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä, pitäisi puhua automaattisesti raiskauksesta. Silloin oikeuden ei tarvitsisi arvioida sitä, onko lapsi ymmärtänyt, mitä on tapahtunut tai onko hän ollut esimerkiksi alisteisessa asemassa.

– Kun puhutaan pienestä lapsesta, ei hän välttämättä ymmärrä, mitä tapahtuu. Sitten oletetaan, että hänen pitäisi kertoa jälkeen päin siitä, miten hän on kokenut tapahtuneet asiat. Mielestäni se on liikaa vaadittu.

Raiskaus

Raiskauksessa toinen ihminen pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai sen uhkaamisella.

Raiskauksesta voidaan tuomita myös, mikäli ihminen on sukupuoliyhteydessä henkilön kanssa, joka on tiedottomassa tilassa, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan vuoksi eikä näin ollen pysty puolustamaan itseään tai ilmaisemaan omaa tahtoaan.

– Kun puhutaan raiskauksesta, se ei pelkästään tarkoita niin sanotusti perinteistä sukupuoliyhteyttä. Raiskaus voi olla myös muunlaista tunkeutumista toisen kehoon, esimerkiksi jos työntää vasten toisen tahtoa vaikkapa sormen sisään, se on raiskausta, Kynkäänniemi kertoo.

Raiskauksesta tuomitaan vähintään vuosi vankeutta ja enintään kuusi vuotta.

Helmikuun alussa asetetaan työryhmä raiskauslainsäädännön uudistamiseksi. Työryhmän tehtävä on säätää lakeja niin, että sukupuoliyhteys vastoin toisen tahtoa ja suostumusta on tulevaisuudessa rangaistavaa.

Törkeä raiskaus

Kuten raiskauksessa myös törkeässä raiskauksessa käytetään väkivaltaa tai uhataan väkivallalla.

Raiskaus muuttuu kuitenkin törkeäksi, jos raiskauksessa aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus, hengenvaarallinen tila tai siinä aiheutetaan tuntuvaa henkistä kärsimystä. Milla Kynkäänniemen mukaan henkinen väkivalta on aina haastavaa näyttää toteen.

– Henkistä väkivaltaa voisi olla vaikkapa nöyryyttäminen, jos uhri esimerkiksi sidotaan käsistä ja pidetään alastomana. Toinen esimerkki voisi olla sellainen, jossa uhri joutuu tekemään jotakin nöyryyttävää tai uhrin läheistä uhataan väkivallalla.

Raiskauslainsäädännön uudistamisesta on ollut viime aikoina puhetta, ja lainsäädännön selvittämiseen on tulossa työryhmä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Raiskaus on törkeä myös silloin, jos rikoksen tekevät useat henkilöt tai rikos tehdään erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai raiskauksessa käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä tai muuten uhataan vakavalla väkivallalla.

– Törkeä raiskaus voi olla esimerkiksi rajuimmillaan sellainen teko, jossa on mukana useampia henkilöitä, uhataan teräaseella tai muulla hengenvaarallisella välineellä ja teko esimerkiksi kuvataan, Kynkäänniemi kertoo.

Viime kädessä syyttäjä määrittelee rikosnimikkeen, yleensä poliisin tutkinnanjohtajan kanssa keskusteltuaan. Lopulta käräjäoikeus katsoo, onko teko kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä raiskauksesta tuomitaan vähintään kaksi vuotta ja enintään 10 vuotta vankeutta.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

Lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tarkoittaa sitä, että tekijä ehdottaa lapselle tapaamista tai muuta seksuaalista kanssakäymistä, jonka tarkoituksena on kohdistaa lapseen seksuaalista tai törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä tai ostaa häneltä seksuaalipalveluja.

Milla Kynkääniemen mukaan kyseinen rikosnimike on hyvin harvoin käytetty, sillä yleensä tällaiset tapaukset kirjataan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksenä.

Kynkäänniemi vertaa lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin paljon esillä olleeseen groomingiin, mikä tosin usein kirjataan seksuaalisen hyväksikäytön yrityksenä. Groomingissa aikuinen pyrkii luomaan luottamussuhteen, joka mahdollistaa lapsen hyväksikäytön myöhemmässä vaiheessa.

Kynkäänniemi ei pidä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin -rikosnimikettä kovin onnistuneena.

– Rikosnimikkeen on ehkä ajateltu olevan seksuaalisen houkuttelun lievä muoto. Käytännössä kuitenkin seksuaalisen hyväksikäytön yritys täyttyy useimmiten. Esimerkiksi jos tekijä lähettää seksuaalisia viestejä tai kuvan omasta alapäästään, se todennäköisesti kirjataan lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi tai sen yritykseksi.

Lapsen houkuttelemisesta seksuaalisin tarkoituksiin voidaan antaa sakkoja tai tuomita enintään vuosi vankeutta.

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta henkilöltä

Seksuaalipalvelujen ostamisella nuorelta henkilöltä tarkoitetaan jonkinlaista korvausta, jonka antamalla tai lupaamalla nuori saadaan houkuteltua sukupuoliyhteyteen tai muunkaltaiseen seksuaaliseen tekoon.

Kyseiseen rikokseen ei syyllisty, mikäli tekijä päättää antaa nuorelle vasta jälkikäteen korvauksen. Tässä tapauksessa korvauksesta ei ole ollut mainintaa tai edes ajatusta ennen tekoa.

Korvauksen antaminen tai lupaaminen itsessään ei vielä täytä rikoksen tunnusmerkkejä, vaan edellytyksenä on myös, että alaikäinen on ryhtynyt seksuaaliseen tekoon. Rikoksen yritys on kuitenkin rangaistavaa.

Groomingiksi kutsuttu ilmiö ei ole asiantuntijoiden mukaan uusi asia, mutta sosiaalisen median sovellusten lisääntyessä myös mahdollisuudet lasten ja nuorten houkutteluun ovat lisääntyneet. Kuva: AOP

Milla Kynkäänniemen mukaan joissain tapauksissa rikoksen näyttäminen toteen on hankalaa. Vaikeaa voi olla näyttää toteen se, onko esimerkiksi raha vaihtanut omistajaa. Houkuttimena voidaan käyttää myös jotain muuta kuin rahaa, esimerkiksi matkan kustantamista tau opintosuorituksen hyväksymistä.

Myös tämä rikosnimike on harvoin käytetty.

– Voi olla, että niitä on enemmän, muttei tapauksia tule ilmi.

Milla Kynkäänniemen mukaan seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta henkilöltä -rikosnimike ei kuitenkaan aina tule tutkinnassa esiin, jos esimerkiksi uhri tai epäilty ei kerro asiasta.

Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta henkilöltä voidaan antaa sakkoja tai tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta. Myös teon yritys on rangaistava.

Pahoinpitelyt

Pahoinpitelyjä on olemassa lievää pahoinpitelyä, pahoinpitelyä ja törkeää pahoinpitelyä. Milla Kynkäänniemen mukaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on paljon.

– Lievää pahoinpitelyä eli tällaista kuritusväkivaltaa on ja se elää yhä. Tähän voidaan laskea esimerkiksi tukistaminen ja luunappien antaminen.

Niin sanottu tavallinen pahoinpitely lapsen kohdalla voi olla esimerkiksi sellainen, jossa lasta lyödään kämmenellä

– Pahoinpitelyjä, joista lapselle tulee selkeitä näkyviä vammoja, esimerkiksi mustelmia, on niitäkin valitettavan paljon.

Puolestaan tyypillinen törkeä pahoinpitely on sellainen, jossa käytetään teräasetta. Lapsen kohdalla törkeä pahoinpitely on sellaista, jossa käytetään esimerkiksi vyötä, remmiä tai teräasetta. Vyön ja remmin käyttäminen eivät kuitenkaan laissa rinnastu teräaseeseen, eivätkä suoraan johda siihen, että tekoa voitaisiin pitää törkeänä pahoinpitelynä.

– Nämä ovat tapauksia, jossa lasta halutaan nöyryyttää, Kynkäänniemi sanoo.

Maksimirangaistukset eivät todellakaan ole nyt käytössä.

Milla Kynkäänniemi

Vauvoihin ja taaperoihin kohdistuvia törkeitä väkivallan tekoja ovat esimerkiksi lapsen ravistelu ja hänen raajojensa vääntely.

Pahoinpitely voi olla törkeä myös, jos siinä aiheutetaan vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila tai, jos rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla. Lisäksi teon pitää olla kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Janika Kasken mukaan lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta tuomitaan usein pahoinpitelynä. Tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti: mitä on tapahtunut, kuinka monta kertaa ja missä olosuhteissa.

Lievästä pahoinpitelystä rangaistuksena on sakkoja. Myös pahoinpitelystä voidaan antaa sakkoja tai tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta. Puolestaan törkeästä pahoinpitelystä tuomiona on vähintään vuosi vankeutta ja enintään 10 vuotta.

– Karkeasti voi sanoa, että jos sama teko kohdistettuna lapseen ja aikuiseen, siitä seuraa tekijälle ankarampi rangaistus, jos teko kohdistuu lapseen, Kaski sanoo.

Rangaistukset

Janika Kasken mukaan sekä seksuaalirikoksissa että kaikissa rikoksissa maksimirangaistukseen syyllisen tuomitseminen on suhteellisen harvinaista.

Samaa mieltä on myös Milla Kynkäänniemi. Hänen mukaansa esimerkiksi seksuaalirikoksien maksimituomiot ovat hyvinkin korkeita, mutta rangaistusasteikkoa ei käytetä kovinkaan laajasti. Kynkäänniemi ajattelee, että esimerkiksi 10 vuotta on pitkä tuomio.

– Mutta jos emme pääse siihen, että maksimeja käytetään, niin varsinkin suuri yleisö kokee, että rikoksista ei saa mitään tuomioita. Maksimirangaistukset eivät todellakaan ole nyt käytössä.

Mediatuomari ja Oulun rikososaston johtaja Janika Kasken mukaan sekä seksuaalirikoksissa että kaikissa rikoksissa maksimirangaistukseen syyllisen tuomitseminen on suhteellisen harvinaista. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Hän arvelee, että oikeuskäytäntö muuttuu, jos syyttäjät hakevat kovempia tuomioita. Muutos on kuitenkin hyvin hidasta.

Jos rikoksia on useampia, niistä tuomitaan yhteinen rangaistus. Se muodostuu rikoslain mukaan siten, että rikoksesta, josta tulisi tuomittavaksi ankarin vankeusrangaistus, otetaan niin sanottu pohjarangaistus. Yhteisen rangaistuksen muodostuksessa tarkastellaan myös sitä, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen.

– Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että noin kolmasosa toisten tekojen rangaistuksista lisätään pohjarangaistukseen ja sitä kautta muodostuu lopullinen rangaistus, Oulun rikososaston johtaja, käräjätuomari ja mediatuomari Janika Kaski kertoo.

Juttua on korjattu 14.2. kello 15.40: Jutussa sanottiin, että sukupuoliyhteys on lain mukaan sukuelimellä tapahtuvaa tunkeutumista tai toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon. Sukupuoliyhteyden määritelmään kuitenkin kuuluvat myös muilla ruumiinosilla tai esineillä tapahtuva tunkeutuminen.

Lue myös:

.
.