Hyppää sisältöön

Kuluttajariitalautakunta: Microsoftin korvattava Windows 10 -järjestelmän "pakkoasennuksesta" kuluttajalle aiheutuneita vahinkoja

Microsoftilla ei ollut sopimukseen perustuvaa oikeutta asentaa uusi käyttöjärjestelmä kysymättä lupaa, toteaa lautakunta.

Kuva: AOP

Microsoft on kuluttajariitalautakunnan (siirryt toiseen palveluun) mukaan vastuussa vahingoista, joita aiheutui kuluttajalle Windows 10 -käyttöjärjestelmän latautumisesta luvatta tietokoneelle.

Lautakunta suosittaa, että Microsoft maksaa miehelle korvauksia runsaat 1 100 euroa miehen vaatiman 3 000 euron sijasta. Yritykset yleensä noudattavat lautakunnan päätöksiä.

Windows 10 -käyttöjärjestelmä alkoi latautua miehen kannettavalle tietokoneelle yllättäen, kesken koneen käytön maaliskuussa 2016. Asennukselle ei pyydetty lupaa.

Miehen mukaan hän ei ollut Windows 8 -käyttäjäehdoissa antanut Microsoftille oikeutta asentaa koneelleen täysin uutta käyttöjärjestelmää.

Asennuksen jälkeen miehen alle kaksi vuotta vanha tietokone antoi virheilmoituksen, jonka mukaan laite tulisi korjata.

Mies kertoi, että otti yhteyttä viiteentoista Microsoftin asiakastukihenkilöön, mutta ongelmia ei saatu ratkaistua. Miehen mukaan hänellä meni paljon aikaa tiedostojen palauttamiseen ja rahaa varaosiin ja huoltokuluihin.

Mies käytti kannettavaa konetta toisella paikkakunnalla olevan kiinteistönsä kameravalvontaan. Koneella olleet valvontaohjelmat eivät enää toimineet.

Lautakunta: Microsoft teki virheen

Mies vaati Microsoftilta "pakkoasennuksen" vuoksi aiheutuneista kuluista 3 000 euron korvauksia.

Microsoft katsoi, että mies oli saanut tarvittavaa apua maksuttomasta asiakastuesta. Microsoftin mukaan sillä ei ole vastuuta miehen itse käyttöön ottamista valvontaohjelmista.

Microsoft ei kuitenkaan kiistänyt sitä, että uusi käyttöjärjestelmä olisi voinut latautua koneelle ilman lupaa.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että kuluttajan ostamaan Windows-lisenssiin kuuluvat päivitykset ovat kuluttajansuojalain mukaisia palveluksia. Elinkeinonharjoittajan on kyettävä todistamaan, että palvelus on suoritettu virheettömästi.

Lautakunnan mukaan on selvää, ettei Microsoftilla ollut sopimukseen perustuvaa oikeutta asentaa uusi käyttöjärjestelmä kysymättä lupaa.

Palvelusta ei lautakunnan mielestä suoritettu kuluttajansuojalain vaatimalla tavalla ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tilaajan edut huomioon ottaen. Siinä oli virhe, ja Microsoftille syntyi lautakunnan mukaan korvausvastuu aiheutuneista vahingoista.

Lautakunta toteaa, että Microsoft ei kiistänyt virheen ja siitä aiheutuneiden vahinkojen yhteyttä.

Microsoft: Miehen vaatimukset kohtuuttomia

Microsoft piti miehen korvausvaatimusta kohtuuttomana. Summaan sisältyi muun muassa 2 300 euron työaikakulut oman ajan käyttämisestä.

Lautakunta arvioi, että miehelle koitui virheen vuoksi välittömiä varaosa- ja huoltokuluja noin tuhat euroa ja matkakuluja sata euroa, jotka Microsoftin pitää korvata.

Miehen mielestä Microsoftin tulisi maksaa hänelle myös uudet valvontakamerat, ellei Microsoft saa nykyisiä toimimaan uudessa käyttöjärjestelmässä.

Lautakunta ei kuitenkaan suosita hyvitystä, sillä mies ei ollut esittänyt selvitystä kameroiden hankkimisesta.

Lautakunnan mielestä mies ei liioin esittänyt tarvittavaa selvitystä vaatimistaan työaikakuluista.

Lue myös: