Pohjois-Kymen sairaalan hoitajat ottavat kantaa työoloistaan tehtyyn kanteluun: "Ei pitäisi olla yllätys"

Kaikki hoitajat ovat ilmaisseet olevansa luottamusmiehen tekemän kantelun takana.

Lyhyet
Pohjois-Kymen sairaala
Pyry Sarkiola / Yle

Kaikki Pohjois-Kymen sairaalan hoitajat tukevat sairaalan työoloista tehtyä kantelua. Hoitajat kertovat olevansa huolissaan potilas- ja työturvallisuudesta sairaalan päivystyksessä.

Sairaalassa työskentelevä ammattiliitto Tehyn luottamusmies Paula Werning teki joulukuussa asiasta kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Kantelun mukaan henkilökuntaa on liian vähän, ylitöitä tehdään paljon ja henkilöstö on uupumuksen partaalla.

Hoitajat kertovat allekirjoittavansa täysin luottamusmiehen näkemyksen, että henkilöstövajaus on riski työ- ja potilasturvallisuudelle. Heidän mukaansa Werning on pitänyt esimiehet ajan tasalla päivystyksen tilanteesta, eikä kantelun aluehallintovirastoon pitäisi olla yllätys.

Hoitajien mukaan potilas- ja työturvallisuus on vaarantunut jatkuvasti, koska potilasmäärät eivät ole vähentyneet oletetulla tavalla sen jälkeen, kun hoitajia vähennettiin jokaisesta vuorosta vuoden 2018 alussa.

Perusterveydenhuollon päivystys siirtyi reilu vuosi sitten Kouvolan kaupungilta sairaanhoitopiiri Carealle. Samalla Kouvolasta loppui erikoissairaanhoidon päivystys.