1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Säätiöt ja apurahat

Norppa sai eniten rahaa – Tuuliaisen säätiö tuki suomalaisia luontohankkeita 600 000 eurolla

Muita säätiön tuella suojeltuja eläinlajeja ovat jokihelmisimpukka, jokirapu ja valkoselkätikka.

Säätiöt ja apurahat
saimaannorppa kivellä
Ismo Pekkarinen / AOP

Etelä-Karjalassa Lemillä toimiva Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö on viime vuonna myöntänyt yhteensä 600 000 euroa avustuksina riistanhoitoon, eläinten suojeluun ja eläinten elinolosuhteiden parantamiseen.

Lähes puolet kokonaissummasta käytettiin eläinten suojeluhankkeisiin.

Suurin yksittäinen avustus oli 110 000 euroa, ja se myönnettiin saimaannorpan suojeluun.

Muita Tuuliaisen säätiön tuella suojeltuja eläinlajeja ovat jokihelmisimpukka, jokirapu ja valkoselkätikka.

Saimaan mikromuovit yhtenä tutkimuskohteena

Tukea suunnattiin myös Saimaan mikromuovitilanteen ja vieraslajien selvittämiseen.

Yhteensä 70 000 euroa saivat hankkeet, joissa tutkitaan rakennettujen kosteikkojen merkitystä eri eläinlajeille sekä kunnostetaan kalakantojen elinoloja Kivijärvellä, Jängynjärvellä ja Puruvedellä.

Säätiön omistamien suojeltujen metsien pinta-alaa lisättiin viime vuonna 30 hehtaarilla. Suojeltuja metsiä on nyt sata hehtaaria.

Lisäksi säätiö tuki suomalaisten luontoelokuvien ja kirjojen tekemistä yhteensä 120 000 eurolla. Avustuskohteita oli 10 ja niissä kuvataan pääosin Saimaan alueen luontoelämyksiä.

Avustuskohteisiin kuuluivat myös lasten ja nuorten luontokerho- ja eräleiritoiminta.

Lue seuraavaksi